Société Industrielle et Financière de l'Artois heeft de winstresultaten voor het hele jaar eindigend op 31 december 2021 bekendgemaakt. Voor het volledige jaar rapporteerde de onderneming een omzet van EUR 120,3 miljoen, tegen EUR 128,6 miljoen een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg EUR 17,5 miljoen, tegen EUR 43,3 miljoen een jaar geleden.