Société Industrielle et Financière de l'Artois heeft de resultaten gerapporteerd voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2022. Voor het halfjaar meldde het bedrijf een omzet van 69,9 miljoen euro, vergeleken met 53,8 miljoen euro een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg EUR 19,8 miljoen, vergeleken met EUR 18,3 miljoen een jaar geleden.