Select Harvests voorzitter Michael Iwaniw heeft aangekondigd dat niet-uitvoerend bestuurder Nicki Anderson heeft aangegeven dat zij volgens rooster zal aftreden en zich niet herkiesbaar zal stellen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van Select Harvests op vrijdag 25 februari 2022.