De voorzitter van Select Harvests Limited, Travis Dillon, kondigde de benoeming aan van Michelle Somerville tot niet-uitvoerend bestuurder. Michelle komt bij het bestuur met uitgebreide ervaring in professionele dienstverlening en niet-uitvoerende bestuursfuncties. Zij bekleedt momenteel twee bestuursfuncties (en de voorzitter van hun respectievelijke auditcomités) bij op de ASX genoteerde bedrijven, namelijk Insignia Financial Ltd. en The GPT Group.

Michelle was eerder bijna 14 jaar lang auditpartner bij KPMG. Deze achtergrond, naast diverse niet-uitvoerende bestuursfuncties, heeft ertoe geleid dat Michelle een diepgaand inzicht heeft ontwikkeld in de bedrijfsvoering en de daarmee samenhangende waardebepalende factoren. Ook een sterk bestuur en risicobeheer en een uitgebreid begrip van de vereisten voor financiële verslaglegging en de daarmee samenhangende verbeteringsmogelijkheden zijn belangrijke onderdelen van haar ervaring.