De voorzitter van Select Harvests Limited, Travis Dillon, kondigde de benoeming aan van Margaret Zabel tot niet-uitvoerend bestuurder. Margaret komt het bestuur versterken met uitgebreide ervaring in verschillende sectoren, waaronder FMCG, voeding, technologie en communicatie. Zij bekleedt momenteel twee bestuursfuncties bij aan de ASX genoteerde ondernemingen, namelijk The Reject Shop en G8 Education Ltd. Daarnaast is Margaret niet-uitvoerend bestuurder bij Collective Wellness Group en Fairtrade Australia & New Zealand. Margaret heeft eerder leidinggevende functies bekleed bij grote organisaties, waaronder de CEO van Advertising Council Australia. Zij heeft uitgebreide ervaring in bedrijfstransformatie, merk- en
marketingstrategie, innovatie, digitale communicatie, klantervaring en veranderingsleiderschap. De voorzitter en het bestuur zijn verheugd Margaret Zabel in het team te verwelkomen. Haar indrukwekkende leiderschapsvaardigheden en kennis op belangrijke gebieden van marketing, klantenrelaties en people management vormen een waardevolle aanvulling op de vaardigheden van de Raad van Bestuur. Naast het bovenstaande deelt de voorzitter van Select ook mee dat de huidige bestuurder, Fiona Bennett, zich niet herkiesbaar stelt op de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders in februari 2023. Fiona trad in juli 2017 toe tot de Select Board
en is momenteel voorzitter van de Audit en Risk en Sustainability Committees. De heer Dillon zei: "Fiona is de afgelopen vijf jaar een integraal onderdeel geweest van de Select Board, een periode waarin het bedrijf succesvol is gegroeid naar zijn huidige positie. Ze heeft leiding en advies gegeven over talrijke complexe financiële zaken en wettelijke vereisten, in het bijzonder als voorzitter van Select's Audit en Risk Committee. Zoals eerder gecommuniceerd op de Algemene Vergadering van 2021 heeft Bestuurder Fred Grimwade het einde van zijn bestuursperiode (12 jaar) bereikt en zal hij zich niet herkiesbaar stellen op de volgende Algemene Vergadering. Fred trad in juli 2010 toe tot het bestuur van Select en was in de loop der jaren lid van talrijke commissies. De heer Dillon verklaarde: "Fred heeft 12 jaar lang een sleutelrol gespeeld in het bestuur van Select, een periode waarin een aanzienlijke transformatie en groei heeft plaatsgevonden. Er zijn meerdere grote transacties en structurele veranderingen doorgevoerd die geprofiteerd hebben van Fred's begeleiding. Daarnaast zijn zijn zakelijk inzicht en algemene vaardigheden en ervaring gedurende vele jaren een grote aanwinst geweest voor de Raad van Bestuur en het bedrijf.