SDX Energy plc heeft belangrijke updates aangekondigd voor de Raad van Bestuur en het Executive Committee. De benoemingen bouwen voort op de nieuwe wijzigingen in het senior management die in mei 2023 werden aangekondigd. Na de benoeming van Daniel Gould tot Managing Director in mei 2023 heeft de Raad Daniel benoemd tot Chief Executive Officer.

De benoeming gaat met onmiddellijke ingang in.