De Algemene Vergadering van Ratos AB (publ) van 26 maart 2024 heeft Mats Granryd en Cecilia Sjostedt gekozen als nieuwe bestuursleden. Karsten Slotte heeft zich niet herkiesbaar gesteld.