PNE PCB Berhad kondigde de benoeming aan van Lee Siew Fun als Joint Secretary van het bedrijf met ingang van 12 juni 2023. Licentienr: MAICSA 7063623.