NEXTAGE Co., Ltd. heeft de geconsolideerde winstverwachting herzien voor het jaar dat eindigt op 30 november 2023. Voor het jaar dat eindigt op 30 november 2023 verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 460.000 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 18.000 miljoen en een winst toerekenbaar aan eigenaren van de moedermaatschappij van JPY 12.600 miljoen of JPY 158,15 per basisaandeel.