NB Private Equity Partners Limited (ENXTAM: NBPE) begint op 23 juni 2023 met de inkoop van aandelen onder het programma dat door de aandeelhouders is goedgekeurd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 15 juni 2023. Volgens het mandaat zal het bedrijf maximaal 7.009.478 aandelen A terugkopen, wat 14,99% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigt. De minimumprijs die per gewoon aandeel kan worden betaald, is $0,01. De maximumprijs die voor een gewoon aandeel kan worden betaald, is een bedrag dat gelijk is aan de hoogste van 5% van het gemiddelde van de gemiddelde marktnoteringen voor de gewone aandelen op de gereglementeerde markt en een bedrag dat gelijk is aan de hoogste van de prijs van de laatste onafhankelijke handel en het hoogste huidige onafhankelijke bod op de handelsplatformen waar de aankoop wordt uitgevoerd. De ingekochte aandelen zullen worden ingetrokken of aangehouden als eigen aandelen. De bevoegdheid vervalt aan het einde van de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2024 of 15 maanden na de datum van het aannemen van dit besluit, indien dit eerder is.

Jefferies International Limited trad op als makelaar voor het bedrijf.