MK Restaurant Group Public Company Limited heeft aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2022 de goedkeuring aanbevolen van een jaarlijkse dividenduitkering voor het jaar 2021 van THB 0,80 per aandeel of THB 736,70 miljoen in totaal en het dividend zal worden betaald op 25 mei 2022. Dergelijke dividenduitkeringen worden betaald uit de nettowinst en de ingehouden winsten van de onderneming, die onderworpen zijn aan een vennootschapsbelasting van 20%. Aandeelhouders die natuurlijke personen zijn, hebben recht op een belastingkrediet dat gelijk is aan het ontvangen dividend maal ¼ In dit verband stelt de onderneming de datum voor het bepalen van de namen van de aandeelhouders die recht zullen hebben op het dividend (Record Date) vast op 11 mei 2022.