De brief is een van de eerste bekende pogingen van projectontwikkelaars die zich verenigen om terug te slaan tegen een zich uitbreidende opstand van huizenkopers, die gedreigd hebben de betaling van hypotheken op honderden onvoltooide woningbouwprojecten stop te zetten.

Een groeiende schuldencrisis in de onroerend-goedsector heeft geleid tot talrijke wanbetalingen door projectontwikkelaars nadat de regering maatregelen had genomen om de sector te verlichten, waardoor projecten vastliepen en de risico's voor sociale instabiliteit toenamen.

In een brief aan de plaatselijke regering van Hefei van 2 augustus zeiden de projectontwikkelaars dat het een norm is geworden dat klanten protesteren tijdens de oplevering van woningen, of zelfs in vroegere stadia wanneer een nieuw project wordt opgestart.

De projectontwikkelaars zeiden dat de protesten onder meer bestonden uit het vragen om veranderingen in aspecten of het ontwerp van de hele ontwikkeling naar hun eigen smaak, het weigeren om servicekosten te betalen en het vragen om enorme schadevergoedingen wanneer er kleine problemen waren met de kwaliteit van de huizen.

"Projectontwikkelaars moeten nu niet alleen hun eigen interne druk onder ogen zien, maar ook onredelijke klachten en protesten van sommige huizenkopers," aldus de brief.

Zij drongen er bij de plaatselijke regering op aan dit soort "beroepsprotesten" hard aan te pakken, onredelijke berichten op het internet te verbieden en "zelfmedia" die nepberichten publiceerden te straffen.

"De regering moet de vraag van de huizenkopers zorgvuldig in overweging nemen; (als) er enige neiging is (tot maatregelen), zal dat leiden tot een kettingeffect en grote hoeveelheden illegale protesten uitlokken, met grotere sociale conflicten tot gevolg."

Een van de projectontwikkelaars, die op voorwaarde van anonimiteit sprak wegens de gevoeligheid van de zaak, vertelde Reuters dat de plaatselijke autoriteiten na de brief hadden ingegrepen en vergaderingen hadden gehouden met individuele projectontwikkelaars en demonstranten.

De brief toonde de bedrijfskoteletten, of zegels, van meer dan 17 ontwikkelaars, waaronder plaatselijke eenheden van grote firma's zoals het door de staat gesteunde China Resources Land en de in Peking gevestigde Longfor Group.

China Resources Land, Longfor Group en de regering van Hefei hebben niet onmiddellijk gereageerd op verzoeken om commentaar.

In een poging om de inzakkende verkoop in de onroerend-goedsector, die goed is voor een kwart van de economie van het land, te stabiliseren, hebben de plaatselijke regeringen honderden stimuleringsmaatregelen genomen, waaronder versoepelde regels voor de aanbetaling bij de aankoop van een huis en lagere hypotheekrentes.