Kula Gold Limited maakt melding van verkennende kartering en bemonstering van een lithium- en tantaalhoudende pegmatiet in zijn 100% eigendom Marvel Loch-Airfield Project, ongeveer 90 km ten noorden van de Mt Holland Lithiummijn in West-Australië. Bij recente verkenningen en het versnipperen van gesteente zijn afwijkende waarden ontdekt van 59,8ppm en 40,2ppm lithium en een waarde van 55,5ppm tantaal, aanzienlijk boven de achtergrondwaarde van ongeveer 1-5ppm. Zoals te zien is op afbeelding 2 en 3, grenst een sterke magnetische structuur aan de anomale rotssplinters.

Voor het volgende kwartaal is een vervolgprogramma gepland voor het in kaart brengen van het veld en het chippen van gesteente. De bindende Farm-In overeenkomst met Australian Critical Minerals Pty Ltd. is in onderling overleg met 3 maanden verlengd tot 30 juni 2023.