Kula Gold Limited meldt uitstekende vooruitgang op potentiële lithiumhoudende pegmatieten op haar Brunswick Project, dat voor 100% eigendom is en ongeveer 45 km ten noorden ligt van de harde lithiummijn Greenbushes Lithium Mine in West-Australië. De bodemexploratie is toegenomen met het in kaart brengen van het aantal pegmatietendoelen en het chippen van gesteente. Steenslagmonsters zijn naar het laboratorium gestuurd voor multielementanalyse, waarbij niet alleen lithium (Li) wordt gedetecteerd, maar ook aanvullende pathfinder-elementen zoals cesium (Cs), niobium (Nb) en tantaal (Ta).

Na een recent bodemprogramma in het noordelijke deel van het perceel is het doel met meer dan 700 m in strekking toegenomen tot een totale potentiële strekking van 1,7 km met maximaal 102 ppm lithium, wat bemoedigend is voor oppervlaktebemonstering. Lithium is vanwege zijn grote mobiliteit in de verweringszone normaal gesproken zeer laag en deze resultaten liggen boven de achtergrondmetingen. Voor dit kwartaal is een magnetisch onderzoek op prospectschaal gepland, waarmee zones van dilatatie of beweging kunnen worden geïnterpreteerd die pegmatieten naar de oppervlakte zouden kunnen brengen.

Na succesvolle interpretatie van het magnetisch onderzoek wordt ook een RC-boorprogramma gepland voor het volgende kwartaal. Bij recente verkenningen en het versnipperen van gesteente zijn twee anomale tantaalwaarden ontdekt van 46ppm en 14ppm, aanzienlijk boven de achtergrondwaarde van ongeveer 1ppm. Dit is de eerste sterk afwijkende analyse voor het exploratieteam van Kula.

Het belang van deze onontgonnen grond kan niet worden overschat en biedt het team nu de mogelijkheid om dit kwartaal nog veel meer karteringswerkzaamheden uit te voeren, rotsen te hakken en nu ook bodemmonsters te nemen. Het regionale magnetische beeld is op regionale schaal en er zal een magnetisch onderzoek per drone worden uitgevoerd op prospectschaal met een lijnafstand van 25 m om structuren onder het oppervlak vast te stellen die kunnen wijzen op dilatatie of beweging waardoor pegmatieten naar de oppervlakte kunnen komen. De exploratiewerkzaamheden in het veld worden voortgezet en verdere resultaten zullen te zijner tijd worden gerapporteerd.