Korean Reinsurance Company heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2021. Voor het derde kwartaal rapporteerde de onderneming een netto-inkomen van 38.182,03 miljoen KRW, tegenover 19.414,01 miljoen KRW een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg KRW 354, vergeleken met KRW 169 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg KRW 354, vergeleken met KRW 169 een jaar geleden. De gewone winst per aandeel bedroeg KRW 354, vergeleken met KRW 169 een jaar geleden.
Over de negen maanden bedroeg de nettowinst KRW 145.107,02 miljoen, tegen KRW 130.076,06 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg KRW 1.362, vergeleken met KRW 1.158 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg KRW 1.362, vergeleken met KRW 1.158 een jaar geleden. De gewone winst per aandeel bedroeg KRW 1.362 tegen KRW 1.158 een jaar geleden.