Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.


Sterke punten

● De groep genereert hoge marges en heeft daardoor een zeer hoge winstgevendheid.

● De onderneming profiteert van een zeer solide financiële positie gezien haar nettokaspositie en marges.

● In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.

● In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun rentabiliteitsramingen voor de komende jaren aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● Het verschil tussen de huidige koers en het gemiddelde koersdoel van de analisten die de zaak behandelen, is relatief groot en houdt een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering in.

● De opinie van de analisten die dit bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden verbeterd.

● Het bedrijf maakt doorgaans cijfers bekent die beter doen dan de analistenconsensus, met percentages die over het algemeen positief verrassen.


Zwakke punten

● De onderneming handelt tegen hoge multiples: 26.35 maal de geschatte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar.

● Met een geschatte bedrijfswaarde van 3.8 maal de omzet voor het lopende boekjaar lijkt de onderneming vrij hoog gewaardeerd te worden.

● In verhouding tot de waarde van haar materiële vaste activa lijkt de waardering van de onderneming betrekkelijk hoog.

● De onderneming wordt hoog gewaardeerd dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.

● In de afgelopen vier maanden is het gemiddelde koersdoel van de analisten aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.

● De koersdoelen van de analisten die het aandeel volgen, verschillen aanzienlijk. Dit betekent dat de onderneming en haar activiteiten moeilijk te beoordelen zijn.