Funai Soken Holdings Incorporated heeft geconsolideerde winstverwachtingen afgegeven voor het volledige boekjaar dat eindigt op 31 december 2023. Voor het hele jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van 28.500 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 7.900 miljoen JPY, een nettoresultaat toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 5.500 miljoen JPY en een winst per aandeel van 111,48 JPY.