Fu Shou Yuan International Group Limited (SEHK:1448) begint op 22 september 2022 met de inkoop van aandelen in het kader van het programma dat de aandeelhouders tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 25 mei 2022 hebben gemandateerd. Volgens het mandaat is het bedrijf gemachtigd om maximaal 232.036.642 aandelen in te kopen, wat neerkomt op 10% van het geplaatste aandelenkapitaal. De inkopen zullen leiden tot een verhoging van de intrinsieke waarde en/of de winst per aandeel.

Het inkoopprogramma zal worden gefinancierd uit fondsen die wettelijk beschikbaar zijn voor het doel in overeenstemming met de statuten en de Cayman Companies Law. De bevoegdheid vervalt op de vroegste van de volgende jaarlijkse algemene vergadering, de datum waarop de volgende jaarlijkse algemene vergadering moet worden gehouden of de datum waarop de bevoegdheid wordt gewijzigd of ingetrokken in een algemene vergadering. Op 25 mei 2022 had de vennootschap 2.320.366.422 aandelen in omloop.