De raad van bestuur van FS KKR Capital Corp. heeft voor het eerste kwartaal van 2024 een uitkering in contanten vastgesteld van $0,70 per aandeel, bestaande uit een basisuitkering van $0,64 per aandeel en een aanvullende uitkering van $0,06 per aandeel, die op of rond 2 april 2024 zal worden betaald aan aandeelhouders die bij kantoorsluiting op 13 maart 2024 als zodanig zijn geregistreerd.