Deze laten een omzet zien van 1,3 miljard USD, vergeleken met 1,25 miljard USD vorig jaar, en een netto-inkomen van 201 miljoen USD, vergeleken met 184 miljoen USD in 2022.

Het genereren van cash is sterk gestegen in de loop van het jaar, dankzij een vermindering van de behoefte aan werkkapitaal. In dit opzicht is het redelijk om aan te nemen dat het huidige slechte economische klimaat in de sector van de consumentenelektronica een afname van de activiteiten zal veroorzaken.

Het management heeft inderdaad een voorzichtige prognose aangekondigd voor 2024, met een vlakke omzetgroei. Bovendien onderscheidt Dolby zich al lang niet meer door zijn expansievermogen: terwijl de omzet tussen 2003 en 2013 verdrievoudigde, exclusief inflatie, stagneerde deze de afgelopen tien jaar.

Op basis van royalty's heeft het bedrijf niettemin een aantrekkelijk bedrijfsmodel - gekoppeld aan een wereldberoemd product - wat resulteert in een brutomarge van ongeveer 90 %.

De afgelopen tien jaar heeft de kostenstructuur echter te lijden gehad onder een sterke inflatie van de beloningen, met name door aandelenoptie- en vergelijkbare regelingen. Als gevolg daarvan is het bedrijfsresultaat sterk gedaald over de cyclus.

Het management van Dolby staat al lang ter discussie. Beloningen in de vorm van aandelenopties en dergelijke vertegenwoordigen soms een derde tot de helft van de bedrijfswinst.

De grote bedragen besteed aan het terugkopen van aandelen dienden enkel om de verwatering te compenseren, eerder dan om de aandeelhouders te belonen. Ze moeten worden gezien als een last in plaats van een daadwerkelijke terugkeer van kapitaal.

We merken op dat grote baas Kevin Yeaman de aandelen die hij zo royaal ontvangt snel van de hand doet en dat de combinatie van stagnerende operationele prestaties en dubieus management niet heeft verhinderd dat de waardering van Dolby gedurende de hele cyclus is gestegen.