CymaBay Therapeutics, Inc. kondigde aan dat in verband met de voltooiing van de Transacties, Robert J. Wills, Janet Dorling, Éric Lefebvre, Caroline Loewy, Sujal Shah, Kurt von Emster en Thomas G. Wiggans, zijnde alle bestuurders van het bedrijf onmiddellijk voorafgaand aan de Effectieve Tijd, ontslag namen en ophielden bestuurder van het bedrijf te zijn vanaf de Effectieve Tijd. Daarnaast hebben, overeenkomstig de voorwaarden van de Fusieovereenkomst, alle functionarissen van het Bedrijf ontslag genomen en zijn zij vanaf het Ingangstijdstip geen functionarissen meer van het Bedrijf. Krachtens de voorwaarden van de Fusieovereenkomst werden op het Effectieve Moment de directeuren en functionarissen van de Koper onmiddellijk voorafgaand aan het Effectieve Moment, bestaande uit Andrew D. Dickinson, Deborah Telman en Thomas Kennedy, de directeuren en functionarissen van de Onderneming.