BMO Hong Kong Banks ETF heeft niet-geauditeerde winstresultaten gerapporteerd voor het jaar dat eindigde op 31 december 2020. Het totale nettoverlies bedroeg HKD 2.629.416 tegen een inkomen van HKD 9.389.911 een jaar geleden. Het nettoverlies uit operaties bedroeg 2.791.365 HKD tegen een winst van 8.794.358 HKD een jaar geleden. De daling van het aan de houders van deelbewijzen toe te rekenen netto-actief en van het totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor het jaar bedroeg 2.897.755 HKD tegen een stijging van 8.356.170 HKD een jaar geleden.