In een gewone bestuursvergadering van 28 maart 2023 heeft de Raad van Bestuur van Itaú Corpbanca besloten om aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die op 20 april 2023 wordt gehouden, voor te stellen 30% van de uitkeerbare netto-inkomsten over het boekjaar 2022 uit te keren, wat neerkomt op een totaalbedrag van $ 130.123.237.338, betaalbaar aan de houders van de 973.517.871.202 geldig uitgegeven aandelen van de Bank. Bij goedkeuring zou een dividenduitkering van $0,1336629158920 per aandeel betaalbaar zijn.