In dit verband heeft de Raad van Bestuur van Banco Itaú Chile besloten om aan de jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering voor te stellen om 30% van de uitkeerbare netto-inkomsten voor het boekjaar 2023 uit te keren. vergadering voor te stellen 30% van de uitkeerbare netto-inkomsten voor het boekjaar 2023, wat neerkomt op een totaalbedrag van $106.466.050.151, uit te keren aan de houders van de 216.340.749 geldig uitgegeven aandelen van de Bank, en dus, indien goedgekeurd, een dividend van $492,122037309763 per aandeel uit te keren. Daarnaast zal aan de Aandeelhoudersvergadering worden voorgesteld om de resterende 70% van de winst in te houden.