AZ-COM MARUWA Holdings Inc. heeft geconsolideerde winstvoorspellingen gedaan voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2024 verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 200.000 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 14.500 miljoen en een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 9.380 miljoen of JPY 72,91 per aandeel.