AZ-COM MARUWA Holdings Inc. heeft de geconsolideerde winstverwachting voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2024 herzien. Voor de periode heeft het bedrijf de prognose voor de netto-omzet herzien van JPY 200.000 miljoen naar JPY 200.000 miljoen, de prognose voor het bedrijfsresultaat van JPY 13.600 miljoen naar JPY 14.500 miljoen, de prognose voor de winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 8.750 miljoen naar JPY 9.380 miljoen en de prognose voor de winst per aandeel van JPY 69,53 naar JPY 74,53.