AZ-COM MARUWA Holdings Inc. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2023. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van ¥ 171.500 miljoen, een bedrijfsresultaat van ¥ 11.130 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van ¥ 7.380 miljoen en een winst per aandeel van ¥ 58,68.