ArcSoft Corporation Limited kondigde de winstresultaten aan voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2021. Voor het halfjaar kondigde het bedrijf een omzet aan van CNY 300.641 miljoen, vergeleken met CNY 316.071 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg CNY 106,482 miljoen, tegen CNY 136,747 miljoen een jaar geleden. De nettowinst bedroeg CNY 85,818 miljoen, tegen CNY 118,448 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 0,21 tegen CNY 0,29 een jaar geleden.