ArcSoft Corporation Limited kondigde de winstresultaten aan voor het volledige jaar eindigend op 31 december 2020. Voor het volledige jaar kondigde het bedrijf een omzet aan van CNY 683.186 miljoen, vergeleken met CNY 564.477 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg CNY 274,585 miljoen, tegen CNY 224,014 miljoen een jaar geleden. De nettowinst bedroeg CNY 251,459 miljoen, tegen CNY 210,366 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 0,62 tegen CNY 0,55 een jaar geleden.