(ABM FN-Dow Jones) Candriam heeft een kleiner belang in Alfen gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 15 mei 2024.

Candriam meldde een kapitaalbelang van 4,99 procent met een stemrecht van eveneens 4,99 procent. Dit belang wordt rechtstreeks reëel gehouden.

Op 16 februari dit jaar meldde Candriam een belang in Alfen van 5,17 procent. Dat was toen een verhoging ten opzichte van de eerste melding op 27 september 2023 van 3,18 procent.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer