Uniti Group Inc. heeft de geconsolideerde winstverwachting voor het boekjaar 2024 geactualiseerd. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een omzet tussen $1.154 miljoen en $1.174 miljoen en een nettoresultaat toerekenbaar aan gewone aandeelhouders tussen $116 miljoen en $136 miljoen.