The Reject Shop Limited heeft aangekondigd dat Andre Reich, Chief Executive Officer (CEO), zijn functie zal neerleggen met ingang van 26 april 2022. In de tussentijd is Clinton Cahn, Chief Financial Officer (CFO), aangesteld als waarnemend CEO en hij zal in die periode ook zijn verantwoordelijkheden als CFO blijven vervullen. Clinton bekleedt de rol van CFO sinds 1 mei 2020.