Petrol heeft twee bestuursleden benoemd voor een volledige termijn van vijf jaar. De Raad van Toezicht van Petrol heeft Saso Berger en Marko Nincevic unaniem benoemd tot leden van de Raad van Bestuur. Berger, een universitair afgestudeerde in economie, zal op 15 september 2023 toetreden tot de Raad van Bestuur van Petrol en Nincevic, een universitair afgestudeerde in economie met een MBA-diploma, zal op 1 september 2023 toetreden. Tegelijkertijd heeft bestuurslid Joze Bajuk, die verantwoordelijk was voor Energie, Oplossingen, Logistiek,
en Operations, ontslag genomen. De raad van bestuur van Petrol zal vanaf 15 september 2023 uit zes leden bestaan.