Persmededeling.

Gereglementeerde informatie.

Miko knoopt weer aan met winst

Turnhout, 20 september 2023 - Miko, de op Euronext Brussel genoteerde specialist in koffieservice, kondigde vandaag aan dat het na een verlieslatend 2022, in de eerste helft van dit jaar weer aanknoopt met winst.

De winst over de eerste jaarhelft bedroeg 0,8 mio euro. Dit vergeleken met een gerapporteerd verlies over heel het boekjaar 2022 van -0,6 mio euro (voor niet-recurrente inkomsten gerelateerd aan de verkoop van een industriegrond bedroeg het verlies over heel boekjaar 2022 -2,1 mio euro).

De omzet, EBIT en EBITDA evolueerden tot respectievelijk 143,4 mio euro, 2,8 mio euro en 13,9 mio euro. Dit is een stijging van de omzet met 11,6 % t.o.v. de aangepaste omzet van 2022 (*). De EBIT daalde met 16,8 %, terwijl de EBITDA op hetzelfde niveau afklokte als de eerste jaarhelft in 2022 (beide in vergelijking met de aangepaste EBITDA en EBIT van 2022 (*)).

Deze evolutie moet beoordeeld worden vanuit het perspectief dat de negatieve effecten van de oorlog in Oekraïne vorig jaar pas begonnen door te sijpelen vanaf de maand mei.

De positieve omzetevolutie hangt samen met de traditionele business die weerom een mooie groei neerlegde. Deze focust zich op de buitenhuismarkt, waar koffie wordt verbruikt buiten de huiselijke sfeer, zoals bij kantoren, bedrijven, horeca en instellingen.

In dit marktsegment wordt een hele dienstverlening aangeboden zoals verkoop, customer care, logistieke service, techniek. Ook full operating, waarbij grote vending machines bij de klant worden bijgevuld en onderhouden, horen hierbij.

Over quasi heel de lijn van de internationale organisatie wist Miko de omzet te verhogen. In het VK was het iets moeilijker, onder meer een gevolg van de BREXIT.

In Scandinavië kende het resultaat een kleine daling wegens de verzwakking van de Noorse en Zweedse Kroon. Verder heeft ook de loonindexatie in België, waar alle koffie wordt gebrand en verpakt, een impact. De marge van de buitenhuisafdeling staat nog steeds onder druk, maar evolueert wel in de juiste richting.

In mei nam Miko nog het Duitse bedrijf PROCON GmbH over, dat gevestigd is in Maagdenburg, en dat met een 10-tal werknemers een omzet behaalt van ongeveer 1,5 mio euro. Procon is ook actief in de buitenhuismarkt.

Binnen het gebeuren van de private label voor de retailmarkt verloopt het moeilijk. Supermarkten ondergaan zeer moeizame tijden, en dit gaat ten koste van de doorrekening van gestegen grondstoffenprijzen en kosten.

Aldus Frans Van Tilborg, CEO van de Miko-groep: "Wij zien ons belang in de out-of-home markt nog steeds toenemen, niet enkel in euro's, maar ook in volume. Het doet ons plezier dat we deze uitdaging waarmaken in een markt die slachtoffer blijft van thuiswerk. Het feit dat we reeds 9,2 mio euro investeerden in koffiemachines, de motor van deze afdeling, bevestigt onze positieve kijk.

Private label in retail blijft een strijd. Het zal nog enige tijd vergen om die te winnen. In elk geval kunnen we al bevestigen dat, wanneer onze nieuwbouw binnen enkele jaren klaar is, en wij onze verouderde fabrieken samenvoegen in een beter geautomatiseerde fabriek met state-of-the-art techniek, wij schaalvoordelen zullen realiseren."

(*) De aanpassing betreft de eliminatie van de verkoop van een industriegrond in 2022.

OVER MIKO

Miko is al meer dan 200 jaar actief in koffieservice. De groep haalde in 2022 een omzet van 267 miljoen euro. Miko is een internationale groep met eigen ondernemingen in België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Polen, Tsjechië, Slowakije, en Australië.…

Voor verdere informatie kan u contact opnemen met: Frans Van Tilborg - CEO

+32 (0)499 03 70 84

Meer informatie over Miko is terug te vinden op www.mikogroup.be

Bijlage 1 - Halfjaar resultaten Miko-groep

30/06/2023

30/06/2022

(KEUR)

(KEUR)

Opbrengsten

142.652

128.523

Opbrengsten uit de verkoop van goederen

137.727

122.265

Huurinkomsten

4.802

6.099

Opbrengsten verkopen vaste activa

123

159

Overige exploitatiebaten

3.968

2.276

Grond- en hulpstoffen

-73.992

-61.938

Personeelskosten

-39.204

-36.233

Afschrijving en amortisaties

-11.022

-10.837

Overige exploitatiekosten

-19.562

-18.377

Totale kosten

-143.780

-127.385

Aangepaste winst uit operationele activiteiten vóór

2.840

3.414

belasting en financieringskosten (EBIT)

Niet-recurrent resultaat

1.516

Winst uit operationele activiteiten vóór belasting en

2.840

4.930

financieringskosten (aangepaste EBIT)

Netto financieel resultaat

-1.072

-873

Financiële baten

67

4

Financiële lasten

-1.139

-877

Winst vóór belastingen

1.768

4.057

Vennootschapsbelasting

-827

-1.266

Nettowinst van de groep

941

2.791

Toerekenbaar aan minderheidsbelangen

136

64

Toerekenbaar aan aandeelhouders van MIKO

805

2.727

Winst per aandeel

Gewogen gemiddeld aantal aandelen

1.242.000

1.242.000

Gewone winst per aandeel,

0,65

2,20

Toerekenbaar aan aandeelhouders van MIKO (in euro)

Gewogen gemiddeld aantal aandelen na

1.229.447

1.239.371

verwateringseffect

Verwaterde winst per aandeel,

0,65

2,20

Toerekenbaar aan aandeelhouders van MIKO (in euro)

Bijlage 2 - Geconsolideerd overzicht van het gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaat

Nettoresultaat van het boekjaar

Valutakoersverschillen (reclasseerbaar naar resultaat)

Overige baten en lasten na belastingen (niet-reclasseerbaar naar resultaat)

Totaal van gerealiseerd en niet-gerealiseerd resultaat

30/06/2023

30/06/2022

(KEUR)

(KEUR)

941

2.791

-1.965

-1.512

0

0

-1.024

1.279

Toerekenbaar aan aandeelhouders Miko

-1.160 1.215

Toerekenbaar aan minderheidsbelangen

13664

NB: Deze resultaten zijn niet door de commissaris gecontroleerd.

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Miko NV published this content on 20 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 September 2023 17:32:02 UTC.