Master Ad Public Company Limited heeft de winstresultaten gemeld voor het hele jaar dat eindigde op 31 maart 2022. Voor het gehele jaar rapporteerde het bedrijf een omzet van THB 2.173,62 miljoen, tegen THB 1.729,6 miljoen een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg THB 33,59 miljoen, tegen een nettoverlies van THB 991,9 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg THB 0,002 tegenover THB 0,003 een jaar geleden. De gewone winst per aandeel bedroeg THB 0,005 tegenover een verlies per aandeel van THB 0,143 een jaar geleden.