De raad van bestuur van Master Ad Public Company Limited heeft op zijn vergadering van 25 mei 2022 de benoeming goedgekeurd van de heer Chaiwat Atsawintarangkun tot voorzitter van de raad van bestuur en onafhankelijk bestuurder ter vervanging van de heer Phoon Chiong Kit, die ontslag genomen heeft vóór het verstrijken van zijn termijn, waarvoor de termijn van zijn bestuurdersmandaat gelijk zal zijn aan de resterende termijn van de afgetreden bestuurders die hij vervangen heeft.