Machvision Inc. kondigde de wijziging aan van de financieel officier, de boekhouder en de corporate governance officier. Type personeelswijziging: financieel ambtenaar, rekenplichtige en corporate governance ambtenaar; Datum waarop de wijziging ingaat is 26 mei 2022; Naam, titel en cv van de vorige functiehouder: Wen, Pei-Chun, financieel ambtenaar, rekenplichtige en corporate governance officer; Naam, titel en cv van de nieuwe functiehouder: Su, Yi-Fan, assistent-manager op de financiële afdeling; Soort wijziging: aanpassing van de functie; Reden voor de wijziging: aanpassing van de functie en de ingangsdatum is 1 juni 2022.