Inloggen
E-mail
Wachtwoord
Paswoord weergeven
Bewaren
Bent u uw wachtwoord vergeten?
Gratis lid worden
Registreer
Registreer
Instellingen
Instellingen
Dynamische koersen 
OFFON
 1. Homepagina
 2. Aandelen
 3. Nederland
 4. Euronext Amsterdam
 5. ING Groep N.V.
 6. Nieuws
 7. Overzicht
    INGA   NL0011821202

ING GROEP N.V.

(INGA)
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingenAgendaOndernemingFinanciŽnConsensusHerzieningenBeursproducten 
OverzichtAl het nieuwsAanbevelingen van analistenAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

ING Groep N : 2021 Conceptverslag Algemene Vergadering van ING Groep N.V.

26/07/2021 | 10:48

Conceptverslag

Algemene Vergadering van ING Groep N.V. Cedar, Amsterdam

Het conceptverslag is een zakelijke weergave van de inhoud van de vergadering.

De definitieve versie in de vorm van een proces-verbaal zal op of omstreeks 26 oktober 2021 worden gepasseerd door mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris te Amsterdam.

Maandag 26 april 2021, 14.00 - 16.08 uur

Conceptverslag Algemene Vergadering ING Groep N.V. - 26 april 2021

Agenda

 1. Opening en mededelingen.
 2. A. Verslag van de Raad van Bestuur over 2020 (ter bespreking)
  1. Duurzaamheid (ter bespreking)
  2. Verslag van de Raad van Commissarissen over 2020 (ter bespreking)
  3. Remuneratieverslag over 2020 (ter adviserende stemming)
  4. Jaarrekening over 2020 (ter beslissing)
 3. A. Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking)
  1. Dividend over 2020 (ter beslissing)
 4. A. Verlening van decharge aan de leden en voormalige leden van de Raad van Bestuur voor hun taakuitoefening in 2020 (ter beslissing)
  1. Verlening van decharge aan de leden en voormalige leden van de Raad van Commissarissen voor hun taakuitoefening in 2020 (ter beslissing)
 5. Limiet op de variabele beloning voor een geselecteerd aantal medewerkers wereldwijd (ter beslissing)
 6. Wijzigingen van de statuten (ter beslissing)
 7. Samenstelling van de Raad van Bestuur:
  1. Herbenoeming van Steven van Rijswijk (ter beslissing)
  2. Benoeming van Ljiljana Čortan (ter beslissing)
 8. Samenstelling van de Raad van Commissarissen:
  1. Herbenoeming van Hans Wijers (ter beslissing)
  2. Herbenoeming van Margarete Haase (ter beslissing)
  3. Benoeming van Lodewijk Hijmans van den Bergh (ter beslissing)
 9. A. Machtiging tot uitgifte van gewone aandelen (ter beslissing)
  1. Machtiging tot uitgifte van gewone aandelen, met of zonder voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders (ter beslissing)
 10. Machtiging tot verkrijging van gewone aandelen in het eigen kapitaal van de Vennootschap (ter beslissing).

Conceptverslag Algemene Vergadering ING Groep N.V. - 26 april 2021

2

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet de aandeelhouders van ING Groep N.V. en de vertegenwoordigers van de Centrale Ondernemingsraad op afstand van harte welkom. De vergadering vindt, net als vorig jaar, onder bijzondere omstandigheden plaats vanwege de aanhoudende Covid-19 beperkingen. Hij licht toe dat ING de vergadering voor het eerst volledig virtueel houdt. Op die manier volgt ING het advies van de Nederlandse overheid zoals opgesteld door het RIVM. Dit beperkt de gezondheidsrisico's voor iedereen zoveel mogelijk. De jaarvergadering wordt vanuit Cedar, het hoofdkantoor van ING, uitgezonden. Er is slechts een beperkt aantal leden van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur fysiek in het gebouw aanwezig vandaag. De andere leden volgen de vergadering op afstand. Er is geen enkele aandeelhouder fysiek aanwezig, behoudens de leden van de Raad van Bestuur die wel aandelen hebben.

Een deel van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen is voor de aandeelhouders zichtbaar aanwezig en zij worden door de voorzitter geïntroduceerd. Van de Raad van Commissarissen: Hans Wijers (voorzitter) en Herna Verhagen (voorzitter van de Remuneratiecommissie). Van de Raad van Bestuur: Steven van Rijswijk (chief executive officer en voorzitter van de Raad van Bestuur) en Tanate Phutrakul (chief financial officer). Tevens zichtbaar aanwezig: Vroukje van Oosten Slingeland (de general counsel van de vennootschap). Verder zijn aanwezig Cindy van Eldert-Klep, secretaris van de vennootschap en, namens de externe accountant van het boekjaar 2020, KPMG, Waldo Bakker en Peti de Wit. Ook is Joyce Leemrijse aanwezig, de onafhankelijk notaris, partner bij Allen & Overy. De volgende leden van de Raad van Commissarissen nemen op afstand deel, via audioverbinding: Margarete Haase, voorzitter van de Auditcommissie en Mike Rees, voorzitter van de Riskcommissie. Verder nemen ook de volgende te benoemen bestuurders en commissarissen op afstand aan de vergadering deel: Ljiljana Čortan, die is voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur, en Lodewijk Hijmans van den Bergh, die is voorgedragen als lid van de Raad van Commissarissen.

De voorzitter geeft aan dat de vergadering in het Nederlands gehouden zal worden, net als de presentatie van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Er zal alleen in het Engels worden gesproken als iemand niet het Nederlands als moedertaal heeft. Zoals goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 25 april 2006 zal de vergadering rechtstreeks via de website van ING (www.ing.com) worden uitgezonden.

De voorzitter constateert dat de aandeelhouders overeenkomstig de wet en de statuten van de Vennootschap tot deze vergadering zijn opgeroepen, zodat de vergadering rechtsgeldige besluiten kan nemen. Voorts constateert hij dat door de aandeelhouders geen voorstellen ter behandeling in deze vergadering zijn ingediend. Hij deelt mee dat het geplaatste kapitaal van de Vennootschap per de registratiedatum (29 maart 2021) bestond uit 3.902.484.027 aandelen. ING Groep N.V. en haar dochtermaatschappijen hielden op die datum gezamenlijk 691.882 aandelen, waardoor het aantal aandelen waarop gestemd kan worden 3.901.792.145 is. Op ieder aandeel kan één stem worden uitgebracht.

Later in de vergadering, voorafgaand aan de behandeling van agendapunt 2D, wordt bekendgemaakt dat er in deze vergadering 3.396 aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, die in totaal 2.534.889.012 aandelen houden waarop in totaal datzelfde aantal stemmen kan worden uitgebracht. Dit komt overeen met 64,97% van het geplaatste kapitaal waarover stemmen kunnen worden uitgebracht. Deze aandelen worden vertegenwoordigd door de onafhankelijk notaris door middel van stemmen bij volmacht, via het elektronisch stemplatform.

Vervolgens deelt de voorzitter mede dat het notariële proces-verbaal van de vergadering van 28 april 2020 sinds 28 oktober 2020 beschikbaar is op de website van de vennootschap en dat het conceptverslag bovendien ter inzage is geweest vanaf 28 juli 2020. Ook dit jaar zal voor het vaststellen van het verslag een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt. Er wordt ook een geluidsopname gemaakt van de gehele vergadering, die bestemd is voor het maken van het verslag.

Conceptverslag Algemene Vergadering ING Groep N.V. - 26 april 2021

3

Alvorens over te gaan tot de behandeling van agendapunt 2, licht mevrouw Van Oosten Slingeland, general counsel van de vennootschap, de algemene gang van zaken in de vergadering toe. Ze legt uit dat: (i) aandeelhouders die zich hebben geregistreerd de mogelijkheid hadden om tot 72 uur voor de vergadering hun vragen in te dienen; die vragen worden tijdens de vergadering voorgelezen en beantwoord, zoveel mogelijk gegroepeerd en wanneer het betreffende agendapunt aan de orde wordt gesteld; (ii) de vergadering via een live webcast gevolgd kan worden op ing.com of via het online platform E-Vote;(iii) dat aandeelhouders tijdens de vergadering niet kunnen stemmen, maar dat zij daartoe voorafgaand aan de vergadering een volmacht konden uitbrengen aan de notaris die vandaag aanwezig is en die tijdens deze vergadering conform hun steminstructies stemt; (iv) de stemresultaten per agendapunt dat ter stemming voorligt na de behandeling van dat punt op het scherm worden getoond; en (v) geregistreerde aandeelhouders die virtueel deelnemen aan de vergadering, aanvullend in de gelegenheid worden gesteld om tijdens de vergadering vragen te stellen via de chatfunctie die beschikbaar is in het online platform.

Vragen die via de chat binnenkomen, worden ook per onderwerp gegroepeerd en wanneer het betreffende agendapunt aan de orde wordt gesteld, zullen ze waar mogelijk gezamenlijk worden beantwoord. Mocht er geen gelegenheid meer zijn om tijdens de vergadering de vragen die via de chat zijn binnengekomen te beantwoorden, dan zullen die vragen met die antwoorden daarop op de website van ING worden gepubliceerd. Ook zullen ze worden opgenomen in het conceptverslag en in het notarieel proces-verbaal. Mevrouw Van Oosten Slingeland bedankt de aandeelhouders voor hun begrip en medewerking om op deze manier dit jaar aan de vergadering deel te nemen en geeft het woord terug aan de voorzitter.

De voorzitter geeft daarna een toelichting op de organisatie van agendapunt 2. Hij laat weten dat de agendapunten 2A tot en met 2D eerst apart worden toegelicht. Na de toelichting is er gelegenheid voor het behandelen van vragen over de agendapunten 2A tot en met 2D.

Voordat de voorzitter overgaat tot de inhoudelijke behandeling van de agendapunten, staat hij nog stil bij het feit dat 2020 een buitengewoon bijzonder jaar is geweest vanwege de Covid-19 situatie; een veeleisend jaar voor iedereen, ook voor de ING belanghebbenden zoals aandeelhouders en medewerkers. Voor ING vroeg het onder andere om flexibel te zijn waaronder een ingrijpende verandering in de manier van werken. In korte tijd was ongeveer 80% van de werknemers wereldwijd overgestapt op thuiswerken, van waaruit zij de klanten zijn blijven bedienen. Dat riep ook veel vragen op, zoals hoe gaat het met hun gezondheid en hoe combineren zij thuiswerken met hun andere verantwoordelijkheden? Ook waren er vragen over hoe de crisis ING's klanten, zowel particulieren als bedrijven, raakt en hoe ING hen kan steunen, alleen of in samenwerking met andere organisaties. ING heeft het hele jaar intensief vinger aan de pols gehouden om daar waar mogelijk alle belanghebbenden van ING te steunen in deze spannende en onzekere tijden. Het voorgaande komt onder andere tot uiting in het jaarverslag en de jaarrekening en tijdens de behandeling van agendapunten 2 en 3, in onderwerpen zoals de prestatie van ING over 2020, dividend en beloning.

De voorzitter staat ook stil bij de CEO-wissel in 2020, een belangrijke gebeurtenis binnen ING die halverwege het jaar (1 juli 2020) plaatsvond met de opvolging van de heer Hamers door de heer Van Rijswijk, voormalig CRO. Zijn benoeming en eerste maanden als CEO vielen midden in de Covid-19 periode waarin veel op ING af kwam. De herbenoeming van De heer Van Rijswijk als lid van de Raad van Bestuur zal aan de orde komen bij agendapunt 7A.

De voorzitter gaat over tot behandeling van agendapunt 2.

2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2020 en Duurzaamheid (ter bespreking)

2A. Verslag van de Raad van Bestuur over 2020 (ter bespreking)

2B. Duurzaamheid (ter bespreking)

Conceptverslag Algemene Vergadering ING Groep N.V. - 26 april 2021

4

De voorzitter deelt mede dat het duurzaamheidsverslag (2B) gezamenlijk zal worden besproken met het Verslag van de Raad van Bestuur (2A). Hij verwijst daarbij naar pagina 5 tot en met 81 van het Annual Report en de toelichting op de agenda als onderdeel van de oproeping onder agendapunt 2B. De voorzitter verwijst voor de volledigheid ook naar het hoofdstuk inzake Risk Management van het Annual Report op pagina 82 tot en met 183. Hij geeft daarna het woord aan de heer Van Rijswijk.

De heer Van Rijswijk verwelkomt alle aandeelhouders, bedankt hen voor hun aandacht en spreekt de hoop uit dat ze in goede gezondheid verkeren. Om te beginnen staat hij stil bij de uitdagingen die de Covid-19 situatie in 2020 met zich meebracht en die leidde tot aanpassingen zoals werken en vergaderen op afstand. Vanwege de nog geldende coronabeperkingen vindt daarom ook deze aandeelhoudersvergadering, in tegenstelling tot vorig jaar, nu volledig virtueel plaats.

Na te hebben stilgestaan bij de bijzondere omstandigheden, blikt de heer Van Rijswijk terug op ING's activiteiten en prestaties over het jaar 2020. Hij licht toe dat het jaar nagenoeg helemaal in het teken stond van Covid-19 en de schadelijke gevolgen daarvan voor de economie. Ondanks dat ING de effecten daarvan ook heeft gemerkt, is ING tevreden met haar resultaten. Hij verwijst naar de publicatie daarvan in februari en vat de belangrijkste cijfers vandaag nog eens samen:

 1. Financieel resultaat:Ondanks de tegenwind veroorzaakt door Covid-19 was ING's nettoresultaat bijna € 2,5 miljard. Weliswaar een daling van 48% ten opzichte van 2019 vanwege de voorziening voor mogelijke gevolgen van de Covid-19-pandemie, maar toch veerkrachtig. ING's risicokosten bedroegen 43 basispunten op jaarbasis van een gemiddelde klantenkredietverlening. Dat is goed onder het gemiddelde van concurrenten en in lijn met het trackrecord van de laagste risicokosten van grote banken in de eurozone in de afgelopen twaalf jaar.
 2. Klantengroei:ING is er trots op dat ze in een moeilijk jaar toch in staat is geweest om haar klantenportefeuille te laten groeien met 578.000 primaire klanten. Eind 2020 had ING in totaal 13,9 miljoen primaire klanten. ING is ervan overtuigd dat dat te maken had met haar gemakkelijke, slimme en persoonlijke digitaal-eerst productaanbod. Dat voegt waarde toe voor ING's klanten en dat is ook terug te zien in ING's Net Promoter Score (NPS) die de loyaliteit en de tevredenheid van klanten laat zien: ING was nummer één in zes van de 14 retailmarkten. Voor Wholesale Banking lag de NPS zelfs 13% boven die van het sectorgemiddelde.
 3. Kapitaal:ING sloot het jaar 2020 sterk af met een kapitaalspositie van 15,5%. Het rendement op het eigen vermogen was 4,8%. Een toelichting op het dividendbeleid wordt later in de vergadering gegeven. ING volgt daarbij de aanbeveling van de ECB om beperkt dividend uit te keren.
 4. Leningen:De pandemie had ook invloed op de leningen: in aanvulling op de hoge risicokosten, ging de vraag naar leningen omlaag. In 2020 gingen de deposito's sterk omhoog (groei van ruim € 20 miljard in 2019 en van ruim € 40 miljard in 2020) terwijl de leningen omlaag gingen (daling van circa € 2,5 miljard in 2020 tegenover groei in de jaren 2016-2019). Consumenten spaarden dus meer en er werd minder uitgegeven. Door de lage tot negatieve rente betekende dit dat ING's netto-rentebaten onder druk bleven staan.
 5. Overige impact:Niet alleen had Covid-19 impact op ING's resultaat maar ING merkte ook impact op andere zaken waarop ze adequaat moest reageren om haar medewerkers, haar klanten en de maatschappij te ondersteunen. ING heeft dat gedaan in lijn met haar purpose: (a) Voor haar medewerkers heeft ING, net als veel andere bedrijven, de omslag gemaakt naar thuiswerken en ING heeft dat heel snel kunnen doen. De heer Van Rijswijk spreekt zijn grote waardering uit voor de veerkracht en betrokkenheid van ING's medewerkers. In maart vorig jaar tijdens de eerste lockdown was al ongeveer 80% van de medewerkers thuis aan het werk. Tijdens de zomer ging dat omlaag, en daarna ging dat weer omhoog naar circa 80%. (b) Ook kon ING haar klanten blijven bedienen. Tijdens de Covid-19 crisis is ING in gesprek gebleven met vele duizenden klanten per week om ze te helpen. Ook heeft ING uitstel van betalingen verleend over circa € 19,4 miljard aan kredieten, voor meer dan

Conceptverslag Algemene Vergadering ING Groep N.V. - 26 april 2021

5

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Disclaimer

ING Groep NV published this content on 26 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 July 2021 08:47:07 UTC.


© Publicnow 2021
Nieuws over ING GROEP N.V.
11:00Centrale bank van Indonesië houdt rente op recordlaagte om economisch herstel te onders..
MT
20/09ING GROEP N.V. : Credit Suisse ontvangt een koopadvies
MD
17/09Nederlandse toezichthouder vindt geen ethische overtreding door UBS CEO in strafrechtel..
MT
16/09ING wil blootstelling aan olie- en gasindustrie versneld terugbrengen
AM
16/09ING plant 12% minder financiering voor upstream olie, gas tegen 2025
MT
15/09ING GROEP N.V. : Goldman Sachs nog altijd een koopadvies
MD
15/09DBS Group dient aanvraag in voor notering in Singapore van obligaties ter waarde van $8..
MT
14/09ING-ONDERZOEK : strategische prioriteit grote bedrijven na COVID-19 ligt bij digitaliserin..
PU
10/09Nederlandse banken kunnen massaclaim tegemoet zien
AM
10/09Filipijns handelstekort stijgt opnieuw tot boven 3 miljard dollar in juli door verzwakk..
MT
Meer nieuws
Analistenadviezen over ING GROEP N.V.
Meer adviezen
FinanciŽle cijfers
Omzet 2021 18 067 M 21 193 M -
Nettowinst (verlies) 2021 4 723 M 5 540 M -
Nettoschuld 2021 - - -
Koers/winst verhouding 2021 9,30x
Dividendrendement 2021 8,16%
Marktkapitalisatie 44 038 M 51 603 M -
Kapitalisatie / Omzet 2021 2,44x
Kapitalisatie / Omzet 2022 2,42x
Aantal werknemrs 57 000
Percentage vrij verhandelbaar 100,0%
Grafiek ING GROEP N.V.
Duur : Periode :
ING Groep N.V. : Grafische technische analyse ING Groep N.V. | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse ING GROEP N.V.
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
TrendsdalerBullishBullish
Evolutie van de resultatenrekening
Consensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies Accumuleren
Aantal analisten 23
Laatste slotkoers 11,28 €
Gemiddelde koersdoel 13,00 €
Spread / Gemiddelde doel 15,2%
Herzieningen van WPA
Managers en directeuren
Steven van Rijswijk Chief Executive Officer
Tanate Phutrakul Chief Financial Officer
Gerardus Johannes Wijers Chairman-Supervisory Board
Ronnie Henricus Van Kemenade Chief Technology Officer
Marnix van Stiphout Chief Operating & Transformation Officer
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
ING GROEP N.V.47.65%51 603
JPMORGAN CHASE & CO.20.37%457 128
BANK OF AMERICA CORPORATION29.10%329 275
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED-16.30%242 882
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.16.61%197 480
WELLS FARGO & COMPANY51.92%188 279