Huayi Tencent Entertainment Company Limited heeft winstverwachtingen gegeven voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022. Voor de periode verwacht het bedrijf een verlies voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022 van ongeveer HK$140 miljoen (2021: HK$9 miljoen). De toename van het verlies voor de periode is voornamelijk toe te schrijven aan: De segmentverliezen die voortvloeien uit de nieuw verworven/ontwikkelde internet gezondheidszorg gerelateerde bedrijven (``Echartnow'' en ``Meerkat Health'') bedroegen meer dan HK$65 miljoen (2021: Nihil), waaronder gedeelde op vergoedingen gebaseerde kosten van ongeveer HK$15 miljoen (2020: Nihil); en De Entertainment en Media segment resultaten veranderden van een winst naar een verlies positie gedurende de periode.

Het segmentverlies voor de periode bedroeg ongeveer HK$48 miljoen (2021: segmentwinst van ongeveer HK$9,12 miljoen), voornamelijk ten gevolge van de lager dan verwachte box-officeprestaties van de film die tijdens de periode werd uitgebracht.