Ferrexpo plc heeft de volgende update verstrekt met betrekking tot niet-uitvoerend bestuurder Kostyantin Zhevago. In vervolg op de aankondiging van de onderneming op 29 december 2022 kan de raad van bestuur van Ferrexpo bevestigen dat zij nu de formele ontslagbrief van de heer Zhevago heeft ontvangen, met ingang van 29 december 2022. De onderneming merkt op dat de bestaande relatieovereenkomst met de heer Zhevago voorziet in de benoeming door de heer Zhevago van een niet-uitvoerende bestuurder in de raad van bestuur als zijn vertegenwoordiger.

De heer Zhevago heeft op dit moment, na zijn ontslag, geen gebruik gemaakt van dit recht.