Dubai Investments PJSC heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2020. Voor het volledige jaar kondigde het bedrijf aan dat de totale inkomsten AED 2.676,336 miljoen bedroegen, tegen AED 2.880,019 miljoen een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg AED 347,550 miljoen, tegen AED 657,419 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg AED 0,08, tegen AED 0,15 een jaar geleden.