Inloggen
E-mail
Wachtwoord
Paswoord weergeven
Bewaren
Bent u uw wachtwoord vergeten?
Gratis lid worden
Registreer
Registreer
Instellingen
Instellingen
Dynamische koersen 
OFFON
 1. Homepagina
 2. Aandelen
 3. BelgiŽ
 4. Euronext Bruxelles
 5. Ascencio
 6. Nieuws
 7. Overzicht
    ASC   BE0003856730

ASCENCIO

(ASC)
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingsAgendaOndernemingFinanciŽnConsensusBeursproducten 
OverzichtAl het nieuwsAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

Ascencio : Jaarlijks Persbericht

25/11/2021 | 18:00

Gereglementeerde informatie

25 november 2021 - Onder embargo tot 17.40 u.

Verklaring van de Statutaire Zaakvoerder

Geconsolideerde resultaten van het boekjaar 2020 - 2021

N i e u w e g o e d e p r e s t a t i e v a n A s c e n c i o E P R A E a r n i n g s , e e n s t i j g i n g m e t 3 , 9 %

V o o r g e s t e l d d i v i d e n d v e r h o o g d m e t 1 , 4 %

R e ë l e w a a r d e v a n d e v a s t g o e d b e l e g g i n g e n , e e n s t i j g i n g m e t 1 , 4 %

OPERATIONEEL RESULTAAT

Huurinkomsten: 46,29 miljoen EUR, een stijging met 3,9% (vóór impact van de coronacrisis)

EPRA Earnings: 30,56 miljoen EUR, eveneens een stijging met 3,9%

Nettoresultaat: 45,65 miljoen EUR, in vergelijking met het vorig boekjaar een forse stijging

(9,25 miljoen EUR), door de belangrijke waardstijgingen geboekt tijdens het afgelopen boekjaar op de portefeuilles vastgoedbeleggingen en financiële afdekkingsinstrumenten

RESULTATEN PER AANDEEL

EPRA Earnings: 4,63 EUR per aandeel tegenover 4,46 EUR per aandeel op 30/09/2020

EPRA NTA: 57,37 EUR per aandeel tegenover 54,90 EUR per aandeel op 30/09/2020

PORTEFEUILLE VASTGOEDBELEGGINGEN

 • Expertise waarde (reële waarde - zonder IFRS 16): een verbetering met 709,7 miljoen EUR tegenover 690,5 miljoen EUR per 30/09/2020, enerzijds als gevolg van de tijdens het boekjaar in de portefeuille geboekte investeringen en desinvesteringen (9,4 miljoen EUR) en anderzijds van een stijging van de waarde met 9,8 miljoen EUR (+1,4%) die door de vastgoeddeskundigen aan de portefeuille wordt toegekend
 • EPRA-bezettingsgraad 1: daling tot 96,0% tegenover 97,5% op 30/09/2020

FINANCIËLE STRUCTUUR

 • Schuldratio 2 : daling tot 47,6% tegenover 48,5% op 30/09/2020
 • Gemiddelde kost van de schuldenlast (*): onveranderd op 1,81% voor het boekjaar 2020/2021 tegenover 1,84% voor het boekjaar 2019/2020

VOORGESTELD DIVIDEND VOOR HET BOEKJAAR 2020/2021

Voorstel voor de uitkering van een brutodividend van 3,70 EUR per aandeel, een stijging met 1,4% ten opzichte van het dividend over het vorige boekjaar (3,65 EUR per aandeel), wat overeenkomt met een

brutorendement van 7,5% op basis van de beurskoers op 30/09/2021 (49,10 EUR per aandeel). Deze dividendverhoging is de zevende op rij.

1 Met ingang van 30 september 2021 wordt de EPRA-bezettingsgraad berekend volgens de 'Best Practices' van de organisatie EPRA.

In deze verklaring is per 30 september 2020de bezettingsgraad herberekend op dezelfde basis teneinde de vergelijking met de voorgestelde gegevens mogelijk te maken.

2 Schuldratio berekend conform het KB van 28 juli 2018 betreffende de GVV

 1. Alternatieve Prestatiesmaatstaf (APM). Zie bladzijden. Zij zijn in dit persbericht aan geduid met een asterisk(*).

Avenue Jean Mermoz, 1 bte 4 - 6041 Gosselies BE 0881.334.476 - RPR Charleroi www.ascencio.be

Overzicht van de activiteiten in 2020/2021

Voor het boekjaar 2020/2021 tonen de resultaten van Ascencio de kwaliteit aan van de portefeuille en de relevantie van de door de onderneming gevolgde strategie, met een stijging van de huurinkomsten en van de waarde van de vastgoedportefeuille, naast een goede beheersing van de kosten, zowel wat betreft de steun die in het kader van de Covid-overeenkomsten aan de detailhandelaars van Ascencio wordt verleend, als de algemene kosten en financiële lasten. Dankzij dit gezonde en voorzichtige beheer kan de onderneming haar stevige balansstructuur behouden, met een schuldratio die per 30 september 2021 tot 47,6% is gedaald, wat voldoende marge genereert om aan de algemene vergadering van aandeelhouders die gepland is op 31 januari 2022, voor te stellen om voor het boekjaar een dividend van 3,70 EUR per aandeel uit te keren, wat 1,4% meer is dan een jaar voordien.

Tijdens het boekjaar 2020/2021 bleef de economische context gekenmerkt door de coronacrisis, maar diende deze ook om de veerkracht en de goede prestaties van de retailparken en de voedingssector, die het leeuwendeel van de portefeuille van Ascencio uitmaken, nog meer in de verf te zetten.

In de context van deze gezondheidscrisis hebben de regeringen het afgelopen jaar in België, Frankrijk en Spanje nieuwe verplichte sluitingsperiodes voor niet-essentiële bedrijven opgelegd. De gevolgen van deze sluitingsperiodes waren wel beperkter dan tijdens het boekjaar 2019/2020 omdat meer handelszaken als essentieel werden beschouwd en dus mochten openblijven maar ook dankzij de flexibiliteit van het omnichannelaanbod van de retailklanten van Ascencio. De voedseldistributiesector heeft zelfs kunnen profiteren van het ontbreken van verplichte sluitingsperiodes en met name van de veralgemening van telewerken, dat eerst werd opgelegd en vervolgens in veel bedrijven structureel werd ingevoerd, waardoor de rentabiliteit kon worden verbeterd.

In vergelijking met de detailhandel in stadscentra of winkelcentra zijn de retailparken tijdens deze gezondheidscrisis het veerkrachtigst gebleken. Het aspect 'winkelen in open lucht' en de toegankelijkheid hebben de klanten onder meer ertoe aangezet de voorkeur te geven aan deze winkels, die ook een commerciële mix hebben die meer bestaat uit detailhandelaren die artikelen aanbieden die in de primaire behoeften van de consumenten voorzien, waardoor zij minder gevoelig zijn geworden voor de gevolgen van de gezondheidscrisis. Ten slotte maken de meer betaalbare huurgelden en de zeer lage huurprijzen in retailparken, alsook de flexibiliteit van de winkelunits, dit type activa ook aantrekkelijk voor retailers die hun omnichannelaanbod willen ontwikkelen.

Voor elke sluitingsperiode heeft Ascencio, rekening houdend met de specifieke situatie van elk van hen, gerichte dialogen met haar winkeliers aangeknoopt, die hebben geleid tot het sluiten van gedeeltelijke overeenkomsten voor huurvermindering voor die huurders die hebben aangetoond dat hun activiteit tijdens de betrokken periodes negatief en aanzienlijk is beïnvloed, om hen zo te helpen de gezondheidscrisis te doorstaan. Per 30 september 2021 heeft Ascencio voor bijna alle besprekingen met haar Belgische en Spaanse huurders overeenkomsten bereikt, terwijl het sluiten van deze overeenkomsten met haar Franse huurders meer tijd in beslag neemt, aangezien deze overeenkomsten ook afhankelijk zijn van het standpunt van de Franse staat met betrekking tot zijn tussenkomst in deze besprekingen.

In de jaarrekening per 30 september 2021 bedragen de gedeeltelijke opzeggingen van huur als gevolg van de sluiting van de winkels, op basis van de afgeronde onderhandelingen en een voorzichtige raming van de mogelijke gevolgen van de nog lopende besprekingen, in totaal 1,2 miljoen, EUR waarvan 0,6 miljoen EUR betrekking heeft op daadwerkelijk opgestelde creditnota's (en rekening houdend met door de Franse staat toegekende compensaties in de vorm van belastingkredieten) en 0,6 miljoen EUR aan voorzieningen voor naar schatting op te stellen creditnota's in verband met nog lopende besprekingen. Deze impact is relatief beperkt, aangezien het minder dan 3% van de jaarlijkse huurinkomsten van de Onderneming vertegenwoordigt.

2

Naast deze elementen die verband houden met het beheer van de huidige gezondheidscontext, heeft de onderneming tijdens het voorbije boekjaar goed gepresteerd, zowel op het vlak van:

 • de huurinkomsten:
  door het afsluiten of vernieuwen in België en Frankrijk van in totaal 52 huurovereenkomsten, die ongeveer 10% van de jaarlijkse huurinkomsten van de onderneming vertegenwoordigen. Deze overeenkomsten werden gemiddeld gesloten tegen huurprijzen die 2% hoger lagen dan de door de vastgoeddeskundigen opgegeven marktwaarde en gemiddeld ongeveer 3,5% lager waren dan de eerder voor deze winkels verkregen huurprijzen. Aangezien verschillende overeenkomsten zijn gesloten met ingangsdatum na 30/09/2021, zijn zij niet opgenomen in de EPRA-bezettingsgraden die in dit persbericht worden vermeld en zullen zij pas in de berekening van deze percentages worden opgenomen wanneer deze huurovereenkomsten daadwerkelijk in werking zijn getreden. Ondanks de gezondheidscontext heeft het afgelopen boekjaar aangetoond dat de huurmarkt dynamisch is gebleven en dat de opname sterk is gebleven, vooral in sectoren die tijdens de crisis goed hebben gepresteerd en in het type winkelruimte dat Ascencio aanbiedt.
 • de investeringen:
  • door de overname van een aantal extra winkelunits in het retailpark Couillet Bellefleur (België) voor 6,4 miljoen EUR, waardoor Ascencio zijn positie in dit hoogwaardige retailcomplex verder kon versterken;
  • door de ontwikkeling van een bijkomende huurruimte in het retailpark Les Portes du Sud in Chalon- sur-Saône (Frankrijk) waarin de huurder Maisons du Monde is gevestigd op een oppervlakte van meer dan 1.500 m²;
  • door de renovatie van de gevels van haar retailpark in Messancy (België), voor een bedrag van ongeveer 1 miljoen EUR, dat in het laatste kwartaal van 2021 moet worden opgeleverd;
  • door de ondertekening van een voorlopige koopovereenkomst ten bedrage van 1,5 miljoen EUR voor haar gebouw in het centrum van Sint-Niklaas (België), dat niet langer past in de strategie van de onderneming. Deze verkoop werd effectief in de loop van de maand oktober en het resultaat ervan is opgenomen in de jaarrekening 2021/2022.
 • financieel beheer:
  • door de financieringsstructuur van de onderneming te versterken, met name door de hernieuwing van twee kredietlijnen die weldra vervallen voor een bedrag van 25 miljoen EUR;
  • door een nieuwe uitgifte van MTN (Medium Term Notes) voor een bedrag van 10,5 miljoen EUR;
  • door de aankoop van afdekkingsinstrumenten met uitgestelde vertrekdatum om een afdekkingsratio van meer dan 80% over een periode van meer dan 4 jaar te bereiken.

3

Geconsolideerd resultaat van het boekjaar 2020/2021

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN (000 EUR)

30/09/2021

30/09/2020

HUURINKOMSTEN

46.285

44.555

Met verhuur verbonden kosten

-1.371

-2.224

Niet doorgefactureerde huurlasten en taks

-130

-183

VASTGOEDRESULTAAT

44.785

42.148

Vastgoedkosten

-3.479

-2.711

Algemene kosten van de vennootschap

-4.057

-3.881

Overige operationele opbrengsten en kosten

-12

-4

OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE

37.236

35.551

Operationele marge (*)

80,4%

79,8%

Netto interestkosten

-5.881

-5.308

Andere financiële kosten

-427

-334

Belastingen

-372

-489

EPRA EARNINGS

30.555

29.420

Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen

0

-41

Variatie in de reële waarde van vastgoedbeleggingen

9.835

-20.520

Resultaat op de portefeuille

9.835

-20.561

Variatie in de reële waarde van financiële activa en passiva

5.704

316

Uitgestelde belastingen

-443

71

NETTORESULTAAT

45.652

9.246

De resultaten voor het boekjaar 2020/2021 vertonen een verbetering van de huurinkomsten die stijgen van

44,6 miljoen EUR op 30/09/2020 tot 46,3 miljoen EUR op 30/09/2021 (+3,9%), vóór de impact van de gezondheidscrisis veroorzaakt door COVID-19.

Deze verbetering is voornamelijk het gevolg van de wijzigingen van de consolidatiekring in de loop van het vorige boekjaar, door

 • de overname van 5 activa in de voedingssector in Frankrijk die aan de Groupe Casino worden verhuurd en jaarlijkse huurinkomsten van 4,6 miljoen EUR genereren, die volledig hebben bijgedragen tot het huidige boekjaar;
 • in mindere mate, tijdens het afgelopen boekjaar, met de verwerving van een aantal winkelunits in Couillet (België), die jaarlijkse huurinkomsten van 0,3 miljoen EUR opleveren;
 • met de oplevering van een nieuwe winkelunit in het retailpark Les Portes du Sud in Chalon-sur-Saône (Frankrijk) waarin Maisons du Monde is gevestigd, wat bijkomende jaarlijkse huurinkomsten van 0,2 miljoen EUR oplevert.

De tabel hieronder geeft de huurinkomsten per land op:

HUURINKOMSTEN (000 EUR)

30/09/2021

30/09/2020

Belgïe

25.011

54%

25.567

57%

Frankrijk

19.314

42%

17.033

38%

Spanje

1.960

4%

1.955

4%

TOTAAL

46.285

100%

44.555

100%

Bij ongewijzigde samenstelling ("like-for-like") zijn de huurinkomsten op Groepsniveau het afgelopen boekjaar met -1,12% geëvolueerd; deze evolutie is positief voor de Franse (+ 1,57%) en Spaanse (+ 0,24%) portefeuilles, maar negatief voor de Belgische portefeuille (-2,73%), die (in netto-impact) het afgelopen boekjaar te maken heeft gehad met enkele vertrekkende huurders en (her)onderhandelingen van de huurprijzen.

4

Met verhuur verbonden kosten zijn aanzienlijk gedaald van 2,22 miljoen EUR per 30 september 2020 tot 1,37 miljoen EUR per 30 september 2021. Deze lasten omvatten

 • enerzijds de waardeverminderingen op handelsvorderingen ten belope van 0,11 miljoen EUR (tegen 0,58 miljoen EUR in het voorgaande boekjaar);
 • anderzijds, de kwijtschelding van huurgelden voor bepaalde huurders uit de non-foodsector ten belope van 1,26 miljoen EUR als gevolg van de sluiting van de niet-essentiële winkels (tegen 1,64 miljoen EUR in het vorige boekjaar).

Rekening houdend met deze huurlasten en andere niet-recupereerbare huurlasten, bedraagt het vastgoedresultaat 44,79 miljoen EUR (+ 6,3% ten opzichte van 30 september 2020).

De vastgoedkosten stijgen aanzienlijk van 2,71 miljoen EUR per 30 september 2020 naar 3,48 miljoen EUR per 30 september 2021. Deze stijging is voornamelijk toe te wijzen aan (i) een stijging van de technische kosten (+ 0,44 miljoen EUR), die in het boekjaar 2019/2020 tijdens de pandemie tot een minimum werden beperkt en in 2020/2021 voorzichtig opnieuw werden opgestart om dringende werken in de portefeuille aan te pakken; en (ii) een lichte stijging van de kosten voor vastgoedbeheer (+ 0,25 miljoen EUR).

De algemene kosten zijn relatief stabiel gebleven op 4,06 miljoen EUR per 30 september 2021 (tegen 3,88 miljoen EUR het jaar daarvoor).

Na aftrek van vastgoedkosten en algemene kosten bedraagt het operationeel resultaat vóór resultaat op de portefeuille 37,24 miljoen EUR (35,55 miljoen EUR op 30 september 2020). De operationele marge (*) bedraagt 80,4%.

De netto interestkosten, waarin de kasstromen uit rente afdekkingsinstrumenten zijn begrepen, bedragen 5,88 miljoen EUR (5,31 miljoen EUR op 30 september 2020). Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de schuldfinanciering voor de overname van de 5 Franse Casino-supermarkten in maart 2020 voor een bedrag van 85,2 miljoen EUR. Door deze overname is de gemiddelde financiële schuldenlast van de onderneming gestegen van 297,7 miljoen EUR in 2019/2020 tot 338,5 miljoen EUR in 2020/2021.

De gemiddelde kost van de schuldenlast (*)(marges en kostprijs van de afdekkingsinstrumenten inbegrepen) is in het boekjaar 2020/2021 stabiel gebleven op 1,81% (tegenover 1,84% in 2019/2020).

Dankzij het gevoerde rente afdekkingsbeleid bedraagt de afdekkingsratio van de Groep momenteel 82,5% en zal deze op basis van de financiële schuldenlast per 30 september 2021 tot in december 2026 hoger liggen dan 80%.

Na aftrek van de belastingen over de resultaten van onze Franse en Spaanse activa bedragen de EPRA Earnings 30,56 miljoen EUR op 30 september 2021, een verbetering met 3,9% ten opzichte van 30 september 2020.

Met betrekking tot de herwaarderingen tijdens het boekjaar:

 • de portefeuille vastgoedbeleggingen kende een verhoging van zijn reële waarde met 9,84 miljoen EUR (+ 1,4%), een mooie verbetering in verhouding tot de 20,52 miljoen EUR negatieve herwaarderingen die tijdens het vorige boekjaar werden geboekt;
 • ook de portefeuille afdekkingsinstrumenten zag zijn reële waarde stijgen met 5,70 miljoen EUR (te vergelijken met een stijging van 0,3 miljoen EUR tijdens het vorige boekjaar);
 • de uitgestelde belastingverplichting op de bestaande fiscale latentie op de Franse vastgoedportefeuille is met 0,44 miljoen EUR toegenomen, wegens de positieve herwaardering van deze portefeuille tijdens het afgelopen boekjaar, waardoor de waarde van deze fiscale latentie in de jaarrekening van de onderneming is gestegen.

Rekening houdend met deze laatste gegevens, bedraagt het nettoresultaat EUR 45,65 miljoen, tegenover EUR 9,25 miljoen per 30 september 2020, een sterke groei die vooral is toe te schrijven aan de positieve herwaarderingen die in de loop van het jaar zijn geboekt en aan de goede operationele prestaties die de Onderneming het afgelopen jaar heeft neergezet.

5

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Disclaimer

Ascencio SCA published this content on 25 November 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 November 2021 16:59:08 UTC.


© Publicnow 2021
Nieuws over ASCENCIO
06:50BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
21/01BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
18/01ASCENCIO : Gewone algemene vergadering van 31 januari 2022 – Wijziging van de modali..
PU
11/01Aperam leidt een groene Bel20
AM
11/01Stijgende rente geen probleem voor vastgoedaandelen
AM
06/01Brussel daalt
AM
05/01Brussel fractioneel lager
AM
2021Voorzichtige optimisme in Brussel
AM
2021ASCENCIO : Gewone Algemene Vergadering van 31 januari 2022
PU
2021Elia trekt kop in rode Bel20
AM
Meer nieuws
FinanciŽle cijfers
Omzet 2022 - - -
Nettowinst (verlies) 2022 - - -
Nettoschuld 2022 - - -
Koers/winst-verhouding 2022 -
Dividendrendement 2022 7,20%
Marktkapitalisatie 353 M 400 M -
Kapitalisatie / Omzet 2022 -
Beurskap. / Omzet 2023
Aantal werknemrs 18
Percentage vrij verhandelbaar 80,5%
Grafiek ASCENCIO
Duur : Periode :
Ascencio : Grafische technische analyse Ascencio | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse ASCENCIO
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
TrendsBullishBullishBullish
Evolutie van de resultatenrekening
Consensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies Houden
Aantal analisten 1
Laatste slotkoers 53,50 €
Gemiddelde koersdoel 51,00 €
Spread / Gemiddelde doel -4,67%
Managers en directeuren
Vincent H. Querton Chief Executive Officer & Executive Director
Cťdric Biquet Chief Financial Officer
Carl Mestdagh Chairman
Laurence Deklerck Independent Non-Executive Director
Patrick Tacq Independent Non-Executive Director
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
ASCENCIO-0.37%400
EQUINIX, INC.-14.69%64 972
DIGITAL REALTY TRUST, INC.-12.39%43 973
REALTY INCOME CORPORATION-5.13%38 430
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.-11.83%31 427
SEGRO PLC-9.71%21 143