Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co, Ltd. heeft winstverwachtingen gegeven voor het jaar 2018. Voor het jaar voorspelt de Vennootschap een stijging van ongeveer RMB 80 miljoen in haar nettowinst die toebehoort aan aandeelhouders van de beursgenoteerde vennootschap in 2018 in vergelijking met dezelfde periode van het jaar ervoor, met een stijging van ongeveer 8,06% op jaarbasis. De nettowinst toebehorend aan aandeelhouders van de beursgenoteerde onderneming na uitsluiting van de buitengewone winst zal toenemen met ongeveer RMB 90 miljoen vergeleken met dezelfde periode van het jaar ervoor, met een jaar-op-jaar stijging van ongeveer 9,03%.