Hilong Holding Limited heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het jaar eindigend op 31 december 2020. Verwacht wordt dat de groep voor het boekjaar een nettoverlies zal boeken van circa RMB 250 miljoen tot circa RMB 330 miljoen. Het verwachte nettoverlies van de Groep voor het jaar eindigend op 31 december 2020 is voornamelijk toe te schrijven aan (1) de verlengde duur en impact van COVID-19 op de olie- en gasindustrie en de wereldeconomie als geheel, en in het bijzonder, de daling van de vraag van olie- en gasbedrijven in verband met exploratie-, boor- en productieactiviteiten en verstoringen van bedrijven als gevolg van de aanhoudende COVID-19 pandemie in regio's zoals Zuid-Amerika, Oost-Europa en Afrika, waar de Groep actief is; (2) verhoging van de voorziening voor dubieuze debiteuren voor het boekjaar gezien het huidige marktklimaat en de verwachting van het management dat vorderingen beïnvloed zullen worden door de huidige economische neergang; en (3) wisselkoersverlies als gevolg van de schommelingen in de wisselkoersen van de RMB ten opzichte van de U. S. Dollar (USD).Amerikaanse dollar (USD).