Bloeiende thuismarkt

Dit is alweer een verhaal van succesvol Zweeds ondernemerschap. Laten we dus even stilstaan bij deze markt, die duidelijk een broedplaats is voor buitengewone bedrijven, van innovatieve starters tot grote gediversifieerde industriële groepen die actief zijn op alle continenten. Denk maar aan bedrijven als Nibe Industrier, Atlas Copco, EQT, Evolution, Mips, Hexatronic, en veel andere.

De kracht van het Zweedse model is zonder twijfel dat het een aantal voordelen samenbrengt:

  • veel beschikbaar kapitaal;
  • een erg dynamisch en ondernemersvriendelijk ecosysteem;
  • een sociale cultuur die samenhang en samenwerking waardeert;
  • en een bloeiende thuismarkt (die bij uitbreiding heel Scandinavië omvat) die in staat is innovatie snel te absorberen, waarna Europa en de rest van de wereld kunnen worden veroverd.

 

Bespreking

Fortnox biedt een SaaS/ERP-softwarepakket aan voor zakelijke klanten, met vooral boekhoudkundige, financiële en in mindere mate ook administratieve functies (zoals voor personeelsbeleid).

Na een sterke start in deze categorieën zijn nieuwe 'verticals' in de zakelijke dienstverlening (met name wat juridische functies betreft) gepland. Deze zouden binnenkort op organische wijze dan wel door acquisities een feit moeten worden. Dit verklaart de hoge verwachtingen voor het aandeel (en de exuberante waardering, die we hieronder nader toelichten) maar ook de goede prestaties van het aandeel aan het begin van 2022, een jaar dat voor veel duur gewaardeerde tech-aandelen chaotisch is geweest.

Grafiek Fortnox AB (publ)

Troeven 

De twee zaken die onmiddellijk opvallen bij Fortnox: het bedrijf is gegroeid als een komeet (wat zoals gezegd te danken is aan de erg dynamische thuismarkt) en heeft een buitengewoon margeprofiel. Zo steeg de omzet de afgelopen tien jaar (2011-2021) met een factor 21, van 43 miljoen SEK naar 932 miljoen SEK. In dollar gerekend is dat een sprong van 5 miljoen naar meer dan 100 miljoen dollar in slechts 10 jaar tijd.

Ook de marges zijn buitengewoon: de afgelopen drie jaar bedroeg de brutomarge bijna 60 %, terwijl de ebitda-marge rond de 50 % zat. Met deze operationele prestaties doet Fortnox het een stuk beter dan de referenties van de sector:

denk maar aan de linear compounders zoals Constellation Software of Dassault Systèmes, hoewel beiden thans een onvergelijkbaar grotere schaal hebben bereikt

of een direct referentiepunt zoals het Australische Xero, dat zich eveneens richt op de 'verticals' boekhouding en financiën en zelf ook een enorme groei heeft doorgemaakt.

Een opvallend verschil tussen Xero en Fortnox is echter dat eerstgenoemde meer kapitaal heeft opgehaald via verschillende (weliswaar goed benutte) kapitaalverhogingen, terwijl de laatste, ons Zweedse bedrijf, voor een meer bescheiden en geduldige aanpak koos. Fortnox heeft de laatste tien jaar immers geen enkele kapitaalverhoging doorgevoerd en de groei werd volledig zelf gefinancierd.

Het bedrijf was bovendien niet alleen zelffinancierend maar ook winstgevender: in de periode 2011-2021 steeg de contante winst (de vrije kasstroom of free cashflow) van 6 miljoen SEK naar 304 miljoen SEK, of, als we gemakshalve omrekenen naar dollar, van 1 miljoen naar 34 miljoen USD. In dezelfde periode werd ongeveer 45 miljoen dollar in de activiteiten geïnvesteerd (voornamelijk via gekapitaliseerde O&O). Het investeringsrendement is bijgevolg aanzienlijk en bijzonder bevredigend. We hebben het immers over 33 miljoen dollar extra jaarwinst tegen 45 miljoen dollar aan investeringen, wat neerkomt op een investeringsrendement (ROI, Return On Investment) van bijna 75 % op de capex-investeringen in groei!

Kortom, dit bedrijf wordt uitstekend geleid en het kapitaal van de aandeelhouders wordt op performante wijze aangewend. Dat komt bovenop de prestaties van Xero, dat eveneens een uitstekend bedrijf is en bovendien op grotere schaal opereert (120 miljoen dollar omzet voor Fortnox tegenover 660 miljoen dollar voor Xero).

 

Betrokken management

Deze uitstekende prestaties houden mogelijk ook verband met het feit dat de voorzitter van Fortnox, Karl Olof Torsten Hallrup, nog steeds een vijfde van het kapitaal in handen heeft via zijn holding First Kraft. Dit staat ver af van het model van de investeerder die de kapitaalverhogingen aaneenrijgt tegen waanzinnige waarderingen, met de intentie een reeks ondoordachte overnames te doen en zo tegen elke prijs te groeien, om vervolgens de aandelen op de beurs te dumpen. Toegegeven, dit soort gedrag zie je maar zelden bij Zweedse bedrijfsleiders, die wel een protestants bedrijfsethos lijken te hanteren. Maar goed, we wijken af.

 

Nieuwe bron van groei

Ik wil ook de aandacht vestigen op de zorg waarmee Fortnox acquireert. Het bedrijf is nogal bescheiden wat overnames betreft. Dat is - het moet gezegd - een bijzonderheid in de software-industrie, die over het algemeen wel pap lust van fusies en acquisities. Maar misschien oordeel ik te snel: Fortnox deed onlangs immers twee overnames voor een bedrag van 30 miljoen dollar elk. De eerste overname is die van Offerta Group, een commerciële bemiddelingsdienst. De tweede acquisitie betreft een belang van 79 % in Capcito Finance, waarvan het platform voor facturatie en kredietbeheer perfect aansluit bij de historische expertise van Fortnox.

Deze externe groeistrategie luidt voor Fortnox een nieuw tijdperk in. Een belangrijke vraag voor de toekomst is of het investeringsrendement van deze overnames even goed zal zijn als dat van de historische investeringen in organische groei. De toekomst zal het ons leren. We kijken alvast uit naar het antwoord op die vraag.

 

Kwestie van schaal

Het andere sleutelelement, een echte game changer voor toekomstige waardecreatie, zal het vermogen zijn van Fortnox om buiten zijn thuismarkt uit te breiden, aangezien alle bedrijfsactiviteiten zich momenteel beperken tot Zweden. Die activiteiten zullen dus een internationaal karakter moeten krijgen.

Ter vergelijking: Xero had hier een aanzienlijk voordeel aangezien zijn drie 'kernmarkten', te weten Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk  dezelfde taal (het Engels) spreken en min of meer dezelfde boekhoud- en wetgevingssystemen hebben. Fortnox heeft wat dat betreft minder geluk: de Zweedse markt is een buitenbeentje en de Europese markt is erg versnipperd. Neem bijvoorbeeld de Franse markt. De Franse boekhoudregels zijn erg complex en als je weet dat zelfs een thuisspeler het moeilijk heeft om een harmonieuze oplossing aan te bieden, besef je hoe moeilijk dat zal wezen voor een buitenlands bedrijf. Dit is een van de risico's verbonden aan dit aandeel, die wij in de toekomst in de gaten zullen houden.

 

Waardering

Het tweede spanningspunt is de bedrijfswaardering, die geen ruimte laat voor fouten in het ideale scenario waar wij even van uitgaan. De marktkapitalisatie en de ondernemingswaarde  zijn ongeveer gelijk (2,8 miljard dollar) en dit jaar (2022) wordt zo'n 40 miljoen dollar aan contante winst (free cashflow) verwacht. Een snelle berekening laat zien dat het aandeel in  2022 tegen meer dan 70 keer de contante winst noteert, meer dan 80 keer de nettowinst en meer dan 50 keer de ebitda. Het minste wat we kunnen zeggen is dat de kwaliteit in de prijs zit, zoals vaak het geval is in Zweden. Een dergelijke waardering is gerechtvaardigd indien het groeitempo en de buitengewone rendabiliteit nog jaren op hetzelfde niveau blijven.

We weten echter dat het bedrijf voor twee grote uitdagingen staat:

  • externe groei realiseren van dezelfde kwaliteit als de organische groei;
  • groeien buiten de grenzen zonder de marges al te veel te verlagen.

 

Conclusie

Dit is een van de beste Europese small caps, eentje om in de gaten te houden. Wie dit kwalitatief hoogstaande aandeel wil aankopen, doet er goed aan rekening te houden met een koersdaling. Dit is het soort aandelen dat men tegen een correcte prijs moet aankopen aangezien het zelden voorkomt dat dit soort aandelen goedkoop genoteerd staat. Het is aan eenieder om zelf te beoordelen wat hij of zij in deze kwestie onder een 'correcte' prijs verstaat.