Inloggen
E-mail
Wachtwoord
Paswoord weergeven
Bewaren
Bent u uw wachtwoord vergeten?
Gratis lid worden
Registreer
Registreer
Instellingen
Instellingen
Dynamische koersen 
OFFON
  1. Homepagina
  2. Aandelen
  3. BelgiŽ
  4. Euronext Bruxelles
  5. Compagnie d'Entreprises CFE SA
  6. Nieuws
  7. Overzicht
    CFEB   BE0003883031

COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA

(CFEB)
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingenAgendaOndernemingFinanciŽnConsensusHerzieningenBeursproducten 
OverzichtAl het nieuwsAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

Compagnie d'Entreprises CFE : TUSSENTIJDS RAPPORT PER 30 JUNI 2021

31/08/2021 | 07:22

TUSSENTIJDS VERSLAG

PER 30 JUNI 2021

DEFINITIES...................................................................................................................................................

4

GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN ......................................................................................................

5

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING......................................................................................................................................

5

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET GLOBAAL RESULTAAT ..............................................................................................................

5

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE POSITIE..................................................................................................................

6

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT ......................................................................................................................................

7

GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN......................................................................................................

8

KAPITAAL EN RESERVES................................................................................................................................................................

8

RESULTAAT PER AANDEEL.............................................................................................................................................................

8

TOELICHTINGEN BIJ DE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN...................................................................

9

1.

ALGEMENE PRINCIPES......................................................................................................................

11

2.

CONSOLIDATIEMETHODEN...............................................................................................................

11

CONSOLIDATIEKRING ................................................................................................................................................................

11

VERRICHTINGEN BINNEN DE GROEP..............................................................................................................................................

11

OMREKENING VAN DE JAARREKENINGEN VAN DE BUITENLANDSE VENNOOTSCHAPPEN EN VESTIGINGEN .....................................................

12

TRANSACTIES IN VREEMDE VALUTA ..............................................................................................................................................

12

3.

WAARDERINGSREGELS EN METHODEN.............................................................................................

12

4.

GESEGMENTEERDE INFORMATIE ......................................................................................................

12

OPERATIONELE SEGMENTEN .......................................................................................................................................................

12

ELEMENTEN VAN HET GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN DE RESULTATENREKENING...............................................................................

13

OPSPLITSING VAN DE OMZET VAN DE POOL DEME ...........................................................................................................................

13

OPSPLITSING VAN DE OMZET VAN DE POOL CONTRACTING ................................................................................................................

13

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE POSITIE................................................................................................................

14

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT ....................................................................................................................................

15

OVERIGE INFORMATIE ...............................................................................................................................................................

15

GEOGRAFISCHE SEGMENTEN.......................................................................................................................................................

15

5.

OVERNAMES EN AFSTOTINGEN VAN DOCHTERONDERNEMINGEN.....................................................

16

6.

OVERIGE EXPLOITATIEBATEN ...........................................................................................................

16

7.

FINANCIEEL RESULTAAT ...................................................................................................................

16

8.

MINDERHEIDSBELANGEN .................................................................................................................

16

9.

BELASTING OP HET RESULTAAT ........................................................................................................

16

10.

MATERIËLE VASTE ACTIVA................................................................................................................

17

11.

DEELNEMINGEN WAAROP VERMOGENSMUTATIEMETHODE IS TOEGEPAST.......................................

18

12.

VOORRADEN....................................................................................................................................

18

13.

EVOLUTIE VAN HANDELS-EN OVERIGE VORDERINGEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN...................

18

14.

ANDERE VOORZIENINGEN DAN PENSIOENVERPLICHTINGEN EN PERSONEELSBELONINGEN ................

18

15.

MOGELIJKE ACTIVA EN VERPLICHTINGEN..........................................................................................

19

16.

FINANCIËLE DERIVATEN ...................................................................................................................

19

2

17.

INFORMATIE BETTREFFENDE NETTO FINANCIËLE SCHULD .................................................................

19

18.

INFORMATIE BETTREFFENDE HET BEHEER VAN DE FINANCIËLE RISICO'S ............................................

21

19.

ANDERE GEGEVEN VERPLICHTINGEN ................................................................................................

23

20.

ANDERE ONTVANGEN VERPLICHTINGEN...........................................................................................

23

21.

GESCHILLEN .....................................................................................................................................

23

22.

VERBONDEN PARTIJEN.....................................................................................................................

23

23.

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM.........................................................................

24

24.

IMPACT VAN DE VREEMDE MUNTEN ................................................................................................

24

25.

SEIZOENEFFECTEN OF DE ACTIVITEITEN ............................................................................................

24

AFSTEMMING VAN ALTERNATIEVE FINANCIËLE INDICATOREN....................................................................

25

VERKLARING OVER HET GETROUWE BEELD VAN DE FINANCIËLE STATEN EN HET GETROUWE OVERZICHT IN

HET BEHEERVERSLAG.................................................................................................................................

27

ALGEMENE INLICHTINGEN OVER DE VENNOOTSCHAP ................................................................................

27

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OMTRENT DE BEOORDELING VAN DE VERKORTE TUSSENTIJDSE

GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER DE PERIODE VAN ZES MAANDEN AFGESLOTEN OP 30 JUNI

2021……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………28

3

DEFINITIES

Behoefte aan werkkapitaal

Vastgoedbestand

Netto financiële schuld (NFS)

Resultaat van de operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat (EBIT)

EBITDA

Rendement op eigen vermogen (ROE) Orderboek

Voorraden + handelsvorderingen en overige bedrijfsvorderingen + overige vlottende activa - handelsschulden en overige schulden - fiscale schulden - overige kortlopende verplichtingen

Eigen vermogen pool vastgoedontwikkeling + netto financiële schuld pool vastgoedontwikkeling

Langlopende en kortlopende obligatieleningen + langlopende en kortlopende financiële schulden - geldmiddelen en kasequivalenten

Omzet + overige exploitatiebaten + aankopen + bezoldigingen en sociale lasten + overige exploitatiekosten + afschrijvingen + afschrijving van goodwill

Resultaat van de operationele activiteiten + aandeel in de winst (het verlies) van deelnemingen waarop vermogensmutatie-methode is toegepast

Resultaat van de operationele activiteiten + afschrijvingen en waardeverminderingen van (im)materiële vaste activa en goodwill

Resultaat - deel van de groep / eigen vermogen - deel groep

De te realiseren omzet voor de projecten waarvan het contract ondertekend is en in werking is getreden (met name na het verkrijgen van het aanvangsbevel of de opheffing van de opschortende voorwaarden) en waarvoor de projectfinanciering rond is.

4

GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

Boekjaar afgesloten op 30 juni

Toelichting

2021

2020

(duizend euro)

Omzet

1.629.903

1.491.229

Overige exploitatiebaten

6

48.625

112.750

Aankopen

(882.460)

(901.428)

Bezoldigingen en sociale lasten

(357.483)

(343.226)

Overige exploitatielasten

(232.041)

(200.602)

Afschrijvingen

(153.630)

(156.168)

Afschrijving van goodwill

0

0

Resultaat van de operationele activiteiten

52.914

2.555

Aandeel in de winst (het verlies) van deelnemingen waarop

11

11.232

16.786

vermogensmutatiemethode is toegepast

Bedrijfsresultaat

64.146

19.341

Financieringslasten

7

(2.434)

(3.164)

Overige financiële lasten en opbrengsten

7

(5.496)

(6.425)

Financieel resultaat

(7.930)

(9.589)

Resultaat vóór belastingen

56.216

9.752

Winstbelastingen

9

(12.785)

(2.557)

Resultaat van de periode

43.431

7.195

Minderheidsbelangen

8

(809)

1.235

Resultaat - deel van de groep

42.622

8.430

Resultaat per aandeel (deel van de groep) (EUR) (basis en verwaterd)

1,68

0,33

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET GLOBAAL RESULTAAT

Boekjaar afgesloten op 30 juni

Toelichting

2021

2020

(duizend euro)

Resultaat - deel van de groep

42.622

8.430

Resultaat van de periode

43.431

7.195

Financiële instrumenten - veranderingen in de reële waarde

12.963

(6.228)

Wisselkoersverschillen uit de omrekening

3.965

(9.059)

Uitgestelde belastingen

(1.698)

555

Overige elementen van het globaal resultaat die later overgebracht

15.230

(14.732)

zullen worden naar het nettoresultaat

Herwaardering van de nettoverplichtingen m.b.t. toegezegde prestatie- en

0

0

premieregelingen

Uitgestelde belastingen

0

0

Overige elementen van het globaal resultaat die later niet

0

0

overgebracht zullen worden naar het nettoresultaat

Totaal overige elementen van het globaal resultaat die rechtstreeks in

15.230

(14.732)

het eigen vermogen opgenomen worden

Globaal resultaat :

58.661

(7.537)

- Deel van de groep

58.036

(6.216)

- Deel van de minderheidsbelangen

625

(1.321)

Globaal resultaat (deel van de groep) per aandeel (EUR) (basis en

2,29

(0,25)

verwaterd)

5

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Disclaimer

CFE - Compagnie d'Entreprises SA published this content on 31 August 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 August 2021 05:21:02 UTC.


© Publicnow 2021
Nieuws over COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA
15/10COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE : Eerstesteenlegging Marie-Elisabeth Belpairegebouw is een duu..
PU
13/10COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE : Vineyard Wind selecteert DEME Offshore US voor installatie f..
PU
11/10Vineyard Wind selecteert DEME Offshore US als aannemer voor†windpark
AM
24/09COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE : Contract Deelproject Rechteroever van Oosterweelverbinding o..
PU
23/09DEME tekent contract voor Antwerpse Oosterweelverbinding
AM
14/09COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE : DEME, Qair en Aspiravi nemen deel aan Schotse leasingronde v..
PU
13/09DEME doet mee aan Schots offshore windproject
AM
09/09COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE : La Grand Poste, nieuwe totem van het creatieve district van ..
PU
02/09Baggerindustrie heeft hogere prijzen nodig
AM
31/08Solide halfjaarcijfers CFE
AM
Meer nieuws
FinanciŽle cijfers
Omzet 2021 3 518 M 4 079 M -
Nettowinst (verlies) 2021 103 M 119 M -
Nettoschuld 2021 645 M 748 M -
Koers/winst verhouding 2021 22,2x
Dividendrendement 2021 1,63%
Marktkapitalisatie 2 281 M 2 644 M -
Beurskap. / Omzet 2021 0,83x
Beurskap. / Omzet 2022 0,76x
Aantal werknemrs 8 000
Percentage vrij verhandelbaar 25,8%
Grafiek COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA
Duur : Periode :
Compagnie d'Entreprises CFE SA : Grafische technische analyse Compagnie d'Entreprises CFE SA | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
TrendsBullishNeutraalBullish
Evolutie van de resultatenrekening
Consensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies Kopen
Aantal analisten 4
Laatste slotkoers 90,10 €
Gemiddelde koersdoel 105,75 €
Spread / Gemiddelde doel 17,4%
Herzieningen van WPA
Managers en directeuren
Piet Dejonghe Managing Director & Director
Fabien Jean-Renť De Jonge Chief Financial Officer & Administrative Director
Luc Jacques Bertrand Chairman
Philippe Delusinne Independent Director
Ciska Servais Independent Director
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA7.78%2 644
VINCI12.65%61 025
LARSEN & TOUBRO LIMITED39.37%33 626
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED-6.24%30 624
FERROVIAL, S.A.20.71%23 232
POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA, LTD111.60%19 481