Een renteverlaging door de Europese Centrale Bank op 6 juni lijkt zeker, volgens alle 82 economen ondervraagd door Reuters, waarvan een meerderheid twee verdere verlagingen voorspelt in september en december.

Maar de financiële markten gaan uit van slechts twee renteverlagingen door de ECB in totaal in 2024, een scherpe terugval ten opzichte van de zes die aan het begin van het jaar werden verwacht, wat een ongebruikelijke situatie oplevert waarin economische voorspellers meer renteverlagingen verwachten dan handelaren.

Ondanks bemoedigende signalen over de inflatie heeft een recente stijging van de loonstijging vragen doen rijzen over hoe snel de ECB de rente zou kunnen verlagen. De ECB heeft een renteverlaging in juni al bijna aangekondigd door meerdere hints van beleidsmakers in de afgelopen maanden.

Alle 82 economen in een peiling van 21-28 mei van Reuters voorspelden dat de ECB haar depositorente op 6 juni met 25 basispunten zou verlagen tot 3,75%.

Maar het debat over hoeveel ruimte de ECB heeft om te verlagen, is verhit geraakt nu de Amerikaanse Federal Reserve nog steeds niets heeft gezegd over de timing van haar eerste verlaging, die nu op zijn vroegst in september zal plaatsvinden en door de markten is ingeschat op november.

Toch verwachtte een tweederde meerderheid van de ondervraagden, 55 van de 82, dat de Raad van Bestuur (GC) van de ECB dit jaar nog twee keer zou verlagen, in september en december. Dat was iets meer dan de helft in een enquête van april.

Het meerderheidsstandpunt voor drie verlagingen in 2024 komt doordat sommige economen hun roep om renteverlagingen van 100 basispunten of meer dit jaar hebben teruggeschroefd. Slechts 22% ziet de depositorente nu op 3,00% of lager tegen eind 2024, vergeleken met bijna 40% vorige maand.

"Geconfronteerd met verhoogde onzekerheid en activiteit die sneller versnelt dan verwacht, denken we nu dat de GC dit jaar geleidelijker zal bewegen," zei Mariano Cena, senior Europees econoom bij Barclays.

"Dit zou zelfs gebeuren als de risico's voor de inflatievooruitzichten na dit jaar symmetrischer en mogelijk zelfs neerwaarts zijn," zei Cena, die onlangs een vervolgverlaging in juli verschoof naar september.

Op de vraag wat waarschijnlijker is voor renteverlagingen door de ECB dit jaar, antwoordde bijna driekwart van de economen, 25 van de 34, eerder minder dan meer dan ze hadden verwacht.

Van de 77 gemeenschappelijke respondenten in deze enquête en die van vorige maand, ziet meer dan een kwart, 20, nu minder renteverlagingen.

Uit de mediaan van 35 antwoorden op een aanvullende vraag bleek ook dat de ECB, die de rente tussen juli 2022 en september 2023 met 450 basispunten verhoogde, de depositorente in de komende verlagingscyclus met een bescheiden 150 basispunten zou verlagen tot 2,50%.

Maar omdat de loonstijging naar verwachting tot ten minste 2026 boven de 3% zal blijven - het niveau dat de ECB beschouwt als consistent met haar inflatiedoelstelling van 2% - zou de inflatie langer hoog kunnen blijven.

Uit een afzonderlijke peiling van Reuters bleek dat de inflatie deze maand naar verwachting zal stijgen van 2,4% in april naar 2,5%. Er werd verwacht dat de inflatie pas in het derde kwartaal van 2025 tot het streefcijfer zou dalen.

"De ECB heeft de laatste tijd veel nadruk gelegd op een daling van de loongroei als voorwaarde voor renteverlagingen en de vraag is in hoeverre deze onverwachte stijging de ECB zal afschrikken in de aanloop naar de vergadering in juni," zei Bert Colijn, senior econoom eurozone bij ING.

"Hoewel de economie van de eurozone al enige tijd traag presteert en de inflatie sneller dan verwacht is teruggevallen richting de doelstelling, blijft er genoeg onzekerheid bestaan om geen traditionele renteverlagingscyclus te verwachten."

De economie van de eurozone, die vorig kwartaal met een beter dan verwachte 0,3% groeide, zal dit en volgend kwartaal ook met 0,3% groeien, zo bleek uit de peiling. De economische groei zou dit jaar gemiddeld 0,7% bedragen, een upgrade ten opzichte van de vorige peiling.

(Voor andere verhalen uit de Reuters wereldwijde economische opiniepeiling:)