Niet-bancaire financiële instellingen vormen een steeds groter risico voor de Amerikaanse grote banken, aldus de Federal Reserve op donderdag in een bericht op de Liberty Street Economics blog van de Fed.

In tijden van verhoogde marktbrede stress neemt de vraag naar liquiditeit bij banken toe omdat niet-banken op zoek gaan naar termijnleningen en kredietlijnen. Deze toenemende afhankelijkheid van grote banken kan resulteren in "vectoren van schokoverdracht en -versterking, die de autoriteiten dwingen om massaal in te grijpen", aldus de Fed in het bericht, en voegde eraan toe dat de omvang van deze marktverstoringen "behoorlijk ernstig zou kunnen zijn".

In tegenstelling tot grote banken werken niet-banken onder minder beperkende regelgevende regimes en controlenormen. De toenemende verwevenheid van banken en niet-banken betekent dat risico's die vroeger alleen bij banken lagen, nu opnieuw worden verpakt tussen banken en niet-banken.

De Fed schat dat de correlatie tussen bancaire en niet-bancaire risico's gestaag is toegenomen van ongeveer 65% vóór de financiële crash van 2008 tot meer dan 80% nu.

Commercieel vastgoed is een plek waar deze wisselwerking steeds duidelijker en mogelijk pijnlijker wordt, zeggen analisten. Een vijfde, of $929 miljard, van de $4,7 biljoen aan uitstaande commerciële hypotheken vervalt in 2024, volgens de Mortgage Bankers Association. Deze dreigende looptijdmuur komt tegen een achtergrond van stijgende leegstand, dalende waarderingen en de door de Fed vastgestelde hogere-voor-langer-renteomgeving.

In tegenstelling tot woninghypotheken hebben CRE-leningen volgens de Fed doorgaans kortere looptijden en grotere ballonbetalingen.

De Fed zei dat de resultaten de noodzaak onderstrepen van financiële regelgeving en toezicht op systeemrisico's die banken en niet-banken erkent als "nauw met elkaar verbonden".