Japan moet een omgeving creëren waarin staatsobligaties een aantrekkelijke investering blijven voor financiële instellingen, bijvoorbeeld door schuldpapier met een kortere looptijd uit te geven, aldus een panel van het ministerie van Financiën in een conceptvoorstel dat door Reuters is bekeken.

Het voorstel laat zien hoe het feit dat de Bank of Japan in maart haar radicale stimuleringsmaatregelen heeft beëindigd, de regering aanspoort om zich voor te bereiden op een tijdperk van stijgende rentetarieven, waardoor de kosten voor de financiering van de enorme staatsschuld van het land zullen toenemen.

De BOJ besloot vorige week ook haar enorme obligatie-inkoop af te bouwen en haar holdings te verminderen, die met 589 biljoen yen ($3,7 biljoen) ruwweg de helft uitmaken van alle Japanse staatsobligaties (JGB) die op de markt worden verkocht.

De afnemende aanwezigheid van de BOJ vergroot de noodzaak voor de overheid om stabiele kopers van JGB's te vinden en een obligatieverkoop te voorkomen die een schadelijke piek in de rente zou kunnen veroorzaken.

"Er is enige ruimte voor banken om hun bezit aan JGB's te vergroten," stond in het ontwerpvoorstel, waaraan werd toegevoegd dat particuliere banken een "grote rol" kunnen spelen om ervoor te zorgen dat Japan vlot schuldpapier kan blijven verkopen op de markt.

Particuliere banken hebben hun bezit aan JGB's teruggebracht van 41,2% in 2012 tot 13,1% eind 2023, toen de BOJ enorme hoeveelheden staatsobligaties opslorpte om de langetermijnrendementen te drukken als onderdeel van de inspanningen om de economie weer op gang te brengen.

Het panel, bestaande uit academici en obligatiemarktanalisten, adviseert de regering over hoe de enorme schuld van Japan te beheren. Het panel zal het voorstel waarschijnlijk vrijdag aan de regering voorleggen.

Het voorstel zal deel uitmaken van de factoren waarmee de regering rekening zal houden bij het opstellen van haar schuldemissieplan voor het volgende fiscale jaar dat begint in april 2025.

De regering moet het renterisico dat beleggers lopen door JGB's aan te houden verminderen, bijvoorbeeld door schuldpapier met een kortere looptijd uit te geven en door obligaties met een variabele rente te introduceren, aldus het ontwerpvoorstel.

De uitgifte van obligaties met een kortere looptijd zou een ommekeer betekenen ten opzichte van de jarenlange aanpak van de overheid om langlopende JGB's uit te geven om goedkope financiering vast te leggen en te profiteren van de ultralage rentestand in Japan.

In het ontwerpvoorstel werd er ook bij de regering op aangedrongen om te overwegen de uitgifte van superlange JGB's te beperken, omdat levensverzekeraars, die grote kopers zijn van dergelijke obligaties, hun bezit waarschijnlijk niet aanzienlijk zullen vergroten.

"Het is ook belangrijk om nieuwe houders van staatsobligaties aan te trekken," aldus het ontwerpvoorstel, waarin de regering werd opgeroepen om meer inspanningen te leveren om individuele en overzeese beleggers aan te trekken om meer JGB's aan te houden.

De BOJ maakte in maart een einde aan haar beleid van negatieve rentetarieven en controle van de obligatierente in een baanbrekende verschuiving weg van een tien jaar lang, radicaal stimuleringsprogramma.

Nu de inflatie al twee jaar boven de doelstelling van 2% ligt, heeft de BOJ ook laten doorschemeren dat ze de kortetermijnrente zal verhogen naar een niveau dat de economie niet zal afkoelen of oververhitten - volgens analisten ergens tussen 1-2%.

Zelfs een lichte renteverhoging zal de kosten van de enorme Japanse staatsschuld opdrijven, die inmiddels twee keer zo hoog is als het bruto binnenlands product (BBP) van het land.

($1 = 157,8000 yen) (Verslaggeving door Takaya Yamaguchi; Aanvullende rapportage; Schrijven door Leika Kihara; Bewerking door Jacqueline Wong)