De Zwitserse Nationale Bank heeft ruimte om volgende week haar rentetarief op 1,75% te houden voordat ze volgend jaar renteverlagingen overweegt, aldus analisten op maandag, nadat de Zwitserse inflatie in november verder afnam.

In de laatste meting voor de volgende monetaire beleidsupdate van de SNB stegen de Zwitserse prijzen met 1,4% op jaarbasis, volgens gegevens van het Federale Bureau voor de Statistiek.

De daling, van 1,7% in oktober, was de zesde maand op rij dat de Zwitserse inflatie binnen het prijsstabiliteitsdoelbereik van de SNB bleef - dat de centrale bank definieert als jaarlijkse prijsstijgingen van 0-2%.

"De inflatiecijfers van november bleven onder onze verwachtingen en het inflatiecijfer voor het vierde kwartaal van 2023 zal waarschijnlijk onder de SNB-prognose van 2,0% op jaarbasis uitkomen," aldus Maxime Botteron, econoom bij UBS.

"In die context lijkt het onwaarschijnlijk dat de SNB haar beleidsrente op 14 december zal verhogen."

SNB-voorzitter Thomas Jordan zei vorige maand dat de centrale bank de ontwikkeling van de inflatie nauwlettend in de gaten zou houden in de aanloop naar haar rentevergadering en niet zou aarzelen om het monetaire beleid verder aan te scherpen als dat nodig zou zijn.

De markt heeft momenteel een kans van 69% ingeprijsd dat de SNB de rente volgende week ongewijzigd zal laten en een kans van 31% dat de centrale bank de rente zal verlagen tot 1,5%.

De kans dat de rente in maart 2024 tot 1,5% wordt verlaagd, is ingeschat op 53%.

De Zwitserse bank EFG International dacht ook dat de uitslag van november, het laagste niveau voor de Zwitserse inflatie sinds eind 2021, erop wees dat de SNB de rente zou aanhouden.

"De prijsmatiging heeft een brede basis ... ruim onder de piek van afgelopen februari," zei EFG-econoom GianLuigi Mandruzzato.

De matiging van de energieprijzen wijst erop dat de Zwitserse inflatie in december laag bleef, zei hij, ondanks de stijgende huren.

"De gegevens ondersteunen het standpunt dat de beleidstarieven van de SNB voor deze cyclus hun hoogtepunt hebben bereikt en dat de ruimte voor renteverlagingen in de loop van 2024 waarschijnlijk zal toenemen," zei Mandruzzato, die verwacht dat de SNB vanaf juni volgend jaar renteverlagingen zal overwegen. (Verslaggeving door John Revill, aanvullende rapportage door Noele Illien, Redactie door Rachel More en Bernadette Baum)